Ajankohtaista

AVAn vuosikokous ja tarkentavien VES-neuvottelujen tulos – Tiedote 4/2021

Ammattiliitto AVAn vuosikokous 10.3.2021

Ammattiliitto AVAn vuosikokouksessa valittiin kaudelle 2021-2022 hallitus ja puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi valittiin Verovirkailijain liitosta Arto Lamberg. Hallituksen muodostavat Jari Nieminen, Juha Parikka, Inkeri Ruokolainen ja Heikki Vilkko.

Virastoerästä neuvotteluratkaisu

Neuvoteltavana oli 1 % suuruinen virastoerä. Tullin henkilöstöjärjestöt allekirjoittivat neuvotteluratkaisun 12.3.2021. Valtiovarainministeriön tulee vielä hyväksyä saavutettu neuvotteluratkaisu.

Tullin palkkausjärjestelmän vaativuustasokartalle sijoitettujen tehtävien vaativuustasoja tarkiste-taan 1.5.2021 siten, että 0,49 prosenttia virastoerästä kohdennetaan tehtävien siirtämiseen alemmal-ta vaativuustasolta ylemmälle vaativuustasolle. Tarkistuksella edistetään tuloksellisuutta ja parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi.

Virastoerästä kohdennetaan 0,51 prosenttia Tullin palkkausjärjestelmän palkkataulukon perusta-sojen korottamiseen rakenteellisesti siten, että ratkaisulla parannetaan Tullin palkkausjärjestelmän kannustavuutta ja kilpailukykyä.

Niille virastotyöaikaa tekeville virkamiehille ja työntekijöille suoritetaan valtion työaikasopimuksen 25 § mukaista hälytysrahaa siltä osin kuin virkamies tai työntekijä valtion työaikasopimuksen 13 §:n mukaan on oikeutettu lisä-, yli-, ilta-, yö-, ja sunnuntaityö- sekä aattopäiväkorvauksiin ja joiden palkkauksen vaativuustaso on enintään 17 tai sitä vastaava palkkaus. Virastotyöaikaa tekevien hä-lytysraha tulee voimaan 1.5.2021 lukien.

Seuraavat tehtävät sijoitetaan sopimusosapuolten hyväksymän tasokartan vaativuustasolta toiselle 1.5.2021 lukien seuraavasti:

 • Kuluttajansuojatarkastajan tehtävä vaativuustasolla 15 siirretään vaativuustasolle 16. Muutos koskee 9 henkilöä.
 • Vaativuustasolla 16 olevat kuluttajansuojatarkastajat siirretään vaativuustasolle 17. Muutos koskee kahta henkilöä.
 • Kemistit siirretään vaativuustasolta 16 vaativuustasolle 17. Muutos koskee 7 henkilöä.
 • Kasvisten tarkastajat siirretään vaativuustasolta 9 vaativuustasolle 10, muutos koskee neljää henkilöä.
 • Laboratorion näytteiden vastaanotto tehtävä siirretään vaativuustasolta 9 vaativuustasolle 10, muutos koskee kahta henkilöä.
 • Oikaisutehtävät vaativuustasolla 11 siirretään vaativuustasolle 12, muutos koskee kolmea henkilöä.
 • Oikaisutehtävät vaativuustasolta 12 vaativuustasolle 13, muutos koskee 11 henkilöä.
 • Oikaisutehtävät vaativuustasolta 14 vaativuustasolle 15, muutos koskee yhtä henkilöä.
 • Passitus- ja vientiseurantatehtävät vaativuustasolta 8 vaativuustasolle 9, muutos koskee 8 henkilöä.
 • Passitus- ja vientiseurantatehtävät vaativuustasolta 9 vaativuustasolle 10 muutos koskee kahta henkilöä.
 • Yritystarkastaja vaativuustasolta 14 vaativuustasolle 15, muutos koskee 15 henkilöä.
 • Tutkintaryhmän esimies vaativuustasolta 13 vaativuustasolle 14, muutos koskee 14 henkilöä.
 • Tutkintaryhmän varaesimies vaativuustasolta 11 vaativuustasolle 12, muutos koskee 13 henkilöä.
 • Myönnetään Tullin rikostorjunnan JTT-lisä enimmillään nousu tasoon 15 asti (14+1). Muutos koskee kahta henkilöä.
 • Myönnetään JTT-lisä ryhmäesimiehelle vaativuustasolta 13 vaativuustasolle 14. Muutos koskee neljää henkilöä.
 • Virastoerästä katetaan JUKO ry:n Tullin päätoimisen pääluottamusmiehen palkkakustan-nukset järjestöjen kesäkuussa 2019 yhteisesti hyväksymän yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti.

Palkkataulukkoon 1.5.2021 lukien tulevat korotukset:

 • Vaativuustason 8 perustasoa korotetaan 1,47 prosentilla (28 euroa).
  • Korotus koskee 337 henkilöä
 • Vaativuustason 10 perustasoa korotetaan 0,86 prosentilla (17,85 euroa).
  • Korotus koskee 164 henkilöä
 • Vaativuustason 11 perustasoa korotetaan 0,91 prosentilla (20 euroa).
  • Korotus koskee 182 henkilöä
 • Vaativuustason 12 perustasoa korotetaan 0,35 prosentilla (8 euroa).
  • Korotus koskee 121 henkilöä
 • Vaativuustason 14 perustasoa korotetaan 1,00 prosentilla (26,78 euroa).
  • Korotus koskee 77 henkilöä
 • Vaativuustason 19 perustasoa korotetaan 1,00 prosentilla (39,71 euroa).
  • Korotus koskee 26 henkilöä
 • Vaativuustason 21 perustasoa korotetaan 1,00 prosentilla (47,05 euroa).
  • Korotus koskee 5 henkilöä

Lisäksi työnantajan kanssa erikseen sovittiin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista, joita korotetaan 1.5.2021 lukien.

Kesäkuussa 2021 virka- ja työehtosopimuksen mukainen palkankorotus

1.6.2021 lukien tulee kaikille palkkoihin 0,97 % yleiskorotus, kuitenkin vähintään 20,37 euroa.

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta