Luottamusmiestoiminta

Tullivirkamiesliiton luottamustoiminta

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virkaehtosopimusjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistä Tullissa. Luottamusmies huolehtii omalta osaltaan siitä, että sopimuksia noudatetaan ja että niitä sovelletaan oikein. Luottamusmies osallistuu työnantajan ja henkilöstön välillä mahdollisesti syntyvien erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Luottamusmiesorganisaatio

Tullivirkamiesliiton ja Tullin Akavalaisen yhdistyksen yhteinen luottamusmiesorganisaatio käsittää päätoimisen pääluottamusmiehen, viisi alueluottamusmiestä ja paikallisia luottamusmiehiä. Luottamusmiehet valitaan vaaleilla lokakuun alusta alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Seuraava valinta lokakuussa 2022.

Luottamusmiehet auttavat yksittäistä jäsentä kaikissa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Luottamusmiehet

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta