Neuvottelutoiminta

Tullivirkamiesliitolla on hyvät neuvottelusuhteet Tullin johdon ja työnantajavirkamiesten, valtiovarainministeriön ja kaikkien muiden sidosryhmien kanssa. Edunvalvonta-asioita käsitellään useissa eri työryhmissä, neuvottelu- ja kuulemistilaisuuksissa sekä useiden tapaamisten yhteydessä Tullin johdon kanssa. Vastaavasti hallinnonalaa ja Tullia koskevia hankkeita sekä niiden toteutusta käsitellään valtionvarainministeriön kanssa.

Liitto tekee tiivistä yhteistyötä Tullin Akavalaisen yhdistyksen sekä Ammattiliitto AVAssa Verovirkailijain liiton ja Ulkoasiainhallinnon virkailijain yhdistyksen kanssa. Suomen poliisijärjestöjen liitto on liitolle tärkeä yhteistyökumppani. Ammattiliitto AVAn kautta vaikutetaan aktiivisesti Akavassa, Jukossa, Vakavassa ja kaikissa em. järjestöjen työryhmissä jäsenistöä koskevissa asioissa.

Tullivirkamiesliitto huolehtii tasapuolisesti koko jäsenistönsä edunvalvonnasta, niin sopimuspalkkaisten kuin Tullin palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden osalta. Liitto osallistuu Tullissa mm. VES-sopimuksiin liittyvien virastokohtaisten erien kohdentamisneuvotteluihin ja antaa lausuntoja sekä tekee omia esityksiä jäsenistöä koskevissa muissa asioissa.

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta