Lomatuki

Lomatukea voit hakea kerran vuodessa

Lomatukea haetaan vuosittain 30.11. mennessä seuraavan vuoden lomaa varten. Lomatukea voi hakea joko yksin lomailuun tai lomailuun perheen kanssa. Liitto myöntää lomatukea taloudellisin ja sosiaalisin perustein ja tuki maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan. Mikäli myönnetty lomatuki on suurempi kuin lomakulut, tuki maksetaan kulujen suuruisena. Lomatuki tulee käyttää kotimaassa tapahtuvan lomailun matka-, majoitus- jne. kustannuksiin.

Lomatukihakemukset käsitellään liittohallituksen joulukuun kokouksessa ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja lomavastaava Tiina Kaivolahdelta tiina.kaivolahti@tulli.fi tai puh. 040 332 4677

Hae lomatukea tällä lomakkeella:

  Jos et ole tällä hetkellä työssä, syynä on

  Olen saanut lomatukea aikaisemmin*

  Muun lomatuen hakeminen kuluvana vuonna*

  Lomalle osallistuvat hakijan lisäksi myös

  Taloudellinen asema

  Perustelut lomatuen hakemiselle


  Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

  Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta