Lomatuki

Lomatukea voit hakea kerran vuodessa

Lomatukea haetaan vuosittain 30.11. mennessä seuraavan vuoden lomaa varten. Lomatukea voi hakea joko yksin lomailuun tai lomailuun perheen kanssa. Liitto myöntää lomatukea taloudellisin ja sosiaalisin perustein ja tuki maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan. Mikäli myönnetty lomatuki on suurempi kuin lomakulut, tuki maksetaan kulujen suuruisena. Lomatuki tulee käyttää kotimaassa tapahtuvan lomailun matka-, majoitus- jne. kustannuksiin.

Lomatukihakemukset käsitellään liittohallituksen joulukuun kokouksessa ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja lomavastaava Tiina Kaivolahdelta tiina.kaivolahti@tulli.fi tai puh. 040 332 4677

Hae lomatukea tällä lomakkeella:

  Haen lomatukea

  Taloudellisen asemani perusteella

  Terveydellisillä perusteilla

  Muilla perusteilla

  Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

  Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta