Eläkeiät

Eläkeiät, vanhuuseläke, osittain varhennetty eläke

Mikä muuttui vuoden 2017 jälkeen?

Eläkeuudistus tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Valtion eläkelain (VaEL) piiriin kuuluvat valtion palveluksessa olevat virkamiehet ja työntekijät. Valtion henkilöstön eläketurvaa hoitaa Keva, jonka verkkosivuilta löydät kattavaa tietoa eläkkeistä ja niille hakeutumisesta.

Mitkä asiat ovat nyt toisin kuin ennen?

 • vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 vuoteen
 • jokaiselle ikäluokalle määritellään alin vanhuuseläkkeen ikä ja tavoite-eläkeikä
 • jos työskentelee tavoite-eläkeikään saakka, eläkkeen saa täysimääräisenä, ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä
 • eläkettä alkaa karttua kaikille 17-vuotiaasta alkaen (aiemmin 23-vuotiaasta)
 • eläkettä karttuu kaikille 1,5 % vuodessa koko palkasta
 • lykkäyskorotus (0,4 %/kk) palkitsee työssä jatkamisesta alimman vanhuuseläkeiän jälkeen. Vuoden lykkäys tuo karttuneeseen eläkkeeseen lisää 4,8 %. Samalla uudesta työstä karttuu 1,5 %
 • eläkekertymä lasketaan koko palkasta (aiemmin palkansaajan työeläkemaksu on ensin vähennetty)
 • osa-aikaeläke jäi pois, tilalla nyt osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)
 • uusi eläkelaji, työuraeläke

Tarkempia tietoja löytyy eläkeuudistus.fi-sivuilta.

Eläkkeet iän perusteella

Iän perusteella myönnettäviä eläkkeitä ovat

 • vanhuuseläke ja
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke

Vanhuuseläkeelle joustavasti

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä:

 • voit jäädä vanhuuseläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässäsi
 • voit jäädä eläkkeelle ennen henkilökohtaista eläkeikääsi, jolloin eläkkeesi on pienempi
 • voit jatkaa työssäsi henkilökohtaisen eläkeikäsi jälkeen, jolloin ansaitset lisää eläkettä
 • jos olet valinnut ammatillisen eläkeiän ja eläkeikäsi on alempi kuin 63 vuotta, voit jäädä vanhuuseläkkeelle alemmassa eläkeiässäsi
 • jos olet virassa, jossa on 63 vuotta alempi eroamisikä, voit jäädä vanhuuseläkkeelle eroamisiässäsi.

Henkilökohtainen eläkeikä ja eläkearvio Omat eläketietosi -palvelussa

Vuosina 1940 – 1959 syntyneellä työntekijällä on henkilökohtainen eläkeikä jos palvelusuhde on alkanut ennen 1.1.1993 ja jatkuu eläkeikään saakka. Se lasketaan painotettuna 63 – 65 vuoden välille. Vanhuuseläkeikä on sitä lähempänä 63 vuotta mitä enemmän työvuosia henkilöllä on ollut ennen vuotta 1995. Jos henkilö on valinnut ammatillisen eläkeikäjärjestelmän ja kuuluu kunnan eläkejärjestelmään, vanhuuseläkeikä lasketaan painotettuna ammatillisen eläkeiän ja 65 vuoden välille.

Yleinen eläkeikä on joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä. Myös työntekijä, jolla on henkilökohtainen eläkeikä, voi jäädä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään tai jatkaa työssä 68-vuotiaaksi.

Näet oman eläkeikäsi työeläkeotteelta, jonka voit katsoa Omat eläketietosi -palvelussa. Voit katsoa samalla arvion eläkkeesi määrästä.

Osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE)

Voit jäädä osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle täytettyäsi 61 vuotta. Voit nostaa eläkettä 25 % tai 50 % siihen asti, kunnes alin eläkkeelle jäänti-ikä täyttyy. Jos valitset ensin 25 %, sen voi myöhemmin muuttaa 50 %, mutta jos valitset heti 50 %, sitä ei voi enää pienentää. Työn vähentämisvelvoitetta ei ole. Eläkkeen nostaminen etukäteen pienentää kuitenkin lopullisen eläkkeen määrän ja etukäteen nostetun eläkkeen määrästä tehdään varhennusvähennys.

Lue lisää eläkkeistä Kevan sivuilta

Teksti:
VALTIOKONTTORI
Vakuutus / Eläkepalvelut

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta