Tietoa koulutuksista

Osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan liittyvään koulutukseen

VESin mukaiseen koulutukseen osallistuminen

Virkaehtosopimuksen mukaisesti henkilöstön edustajat voivat osallistua ay-tehtävien hoitamiseen liittyvään koulutukseen. Siten esimerkiksi varsinaiset ja varaluottamusmiehet voivat osallistua työnantajan tai ammattiliiton kautta järjestettyyn luottamusmieskoulutukseen. Työsuojelukoulutukseen ovat oikeutettuja työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten lisäksi myös luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Virkaehtosopimuksen mukaiseen koulutukseen osallistuminen on työajaksi luettavaa aikaa, mutta osallistuminen edellyttää aina esimiehen ja Tullin hallinnon suostumusta.

Muuhun koulutukseen osallistuminen

Tullivirkamiesliiton kautta jäsenillä on mahdollisuus osallistua myös muuhun yhdistystoimijoille, henkilöstöedustajille ja kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitettuun koulutukseen. Tällöin koulutus tapahtuu omalla ajalla, eli koulutukseen hakeutunut käyttää koulutuspäivinä joko lomapäiviä, viikonloppuvapaita tai hyödyntää vuorovapaita.

TVML maksaa osallistumis- ja matkakulut

Tullivirkamiesliitto tukee jäsentensä osallistumista kaikkeen ammattiyhdistystoimintaan liittyvään koulutukseen maksamalla kurssin osallistumismaksun ja matkakustannukset virkaehtosopimuksen mukaisesti. Kurssille osallistuminen edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista Tullivirkamiesliiton liittohallituksen tekemää hyväksyntää.

Liitto maksaa päivärahat ainoastaan virkaehtosopimuksen mukaisesta ay-tehtäviin liittyvistä koulutustilaisuuksista. Muihin kursseihin liittyvien päivärahojen maksamisesta päättävät yhdistysten hallitukset tapauskohtaisesti.

Tullivirkamiesliiton ja työnantajan järjestämä koulutus

Henkilöstöedustajan tehtävään liittyvää koulutusta järjestävät useat eri tahot. Tullivirkamiesliitto on itsenäisesti järjestänyt luottamusmies- ja yhteistoimintapäiviä joko itsenäisesti tai yhdessä Verovirkailijain liiton kanssa. Työnantaja järjestää tietyin väliajoin työsuojelukoulutusta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO järjestää vuosittain kolme – neljä luottamusmiesten peruskurssia, joille voivat osallistua myös Tullivirkamiesliiton kokeneet luottamusmiehet. JUKO järjestää vuosittain myös useita luottamusmiesten neuvottelupäiviä kutsukursseina eri kohderyhmille

Koulutuksista tiedottaminen

Tullivirkamiesliitto tiedottaa omista ja tarvittaessa muiden tahojen järjestämästä koulutuksesta erillisillä tiedotteilla. Voit myös itsenäisesti tutustua koulutustarjontaan järjestävien tahojen nettisivuilla.

Muu koulutus

Monipuolista ammattiyhdistys- tai henkilöedustajan toimintaan liittyvää koulutustarjontaa järjestävät Aktiivi-Instituutti ja TJS Opintokeskus. Tarkempia tietoja Aktiivi-Instituutin koulutustarjonnasta on osoitteessa www.aktiivi-instituutti.fi ja TJS Opintokeskuksen osoitteessa: www.tjs-opintokeskus.fi

Kurssille hakeminen edellyttää Tullivirkamiesliiton hyväksynnän

Jos löysit koulutustarjonnasta sinua kiinnostavan kurssin tai koulutustilaisuuden, ilmoita aina hakuaikeesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liiton koulutusvastaavalle Tiina Kaivolahdelle tiina.kaivolahti(at)tulli.fi. Voit samalla lähettää hakemuksesi eteenpäin koulutuksen järjestävälle taholle. Tullivirkamiesliiton liittohallitus käsittelee asian ja ilmoittaa hakijalle, tukeeko se kyseistä koulutusta maksamalla osallistumiskulut ja matkat. Kun osallistut muuhun kuin virkaehtosopimuksen mukaiseen yhteistoimintakoulutukseen tai muuhun siihen liittyvään koulutukseen, tiedustele omalta yhdistykseltäsi, maksaako se sinulle virkaehtosopimuksen mukaisen päivärahan.

Osallistuminen työaikana

Kun olet saanut vahvistuksen koulutukseen hyväksymisestä, sinun tulee itse huolehtia mahdollisten loma- tai palkattomien vapaapäivien järjestämisestä. Jos kyseessä on virkaehtosopimuksen mukainen koulutus, sovi osallistumisesta esimiehesi kanssa ja tee Kiekussa virkavapaushakemus koulutusajalle.

Muiden kuin henkilöstöedustajien osallistuminen koulutukseen

Jos kiinnostuit, tutki tarjontaa ja kysele lisää! Järjestötoiminta on antoisaa ja mukavaa, ja siihen voivat osallistua sekä kokeneet että uudet järjestöaktiivit, tai vasta aloittamista harkitsevat. Kouluttautumalla lisäät tietojasi ja taitojasi, saat uusia ystäviä ja hyvät eväät edunvalvontaan. Ammattiliiton tukema koulutus on myös rahallisesti merkittävä jäsenetu!

Lisätietoja koulutusvastaava Tiina Kaivolahdelta tiina.kaivolahti(at)tulli.fi

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta