Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 10.6.2024 – Tiedote 18/2024

Itärajan tilanne

Valtioneuvosto on tehnyt 4.4.2024 päätöksen, että itärajan rajanylitystoimipaikkojen sulkuja jatketaan toistaiseksi.

Henkilöstön työkomennukset ja koulutukset jatkuvat. Syksyllä tilannetta tarkastellaan yhdessä työnantajan kanssa.

Tulliin kohdistuvat määrärahaleikkaukset

Tulliin kohdistuu merkittävät n.12 miljoonan euron määrärahaleikkaukset.

Tullivirkamiesliitto on tehnyt huhtikuussa kannanoton kehysriihessä maan hallituksen tekemiin esityksiin ja muistuttanut poliittisia päättäjiä sekä Valtiovarainministeriön virkamiehiä Tullin roolista sisäisen turvallisuuden viranomaisena. Siitä huolimatta Tullille kohdennetut määrärahaleikkaukset ovat suuret.

Määrärahaleikkaukset ovat niin suuret, että Tulli joutunee tarkastelemaan lakisääteisiä toimintojaan ja mahdollisesti joutuu jättämään osan lakisääteisistä tehtävistä tekemättä. Henkilöstömäärän tarkastelu on väistämätöntä, vaikka ensisijaisesti säästökohteita etsittäisiin muista menoeristä.

Tullivirkamiesliiton kanta on, että henkilöstömäärän ja tehtävien sopeuttaminen tulee hoitaa pitkällä aikavälillä eläköitymisen ja muun poistuman kautta. Tullille tulevat uudet tehtävät tulee täysimääräisesti budjetoida niin henkilöstöresurssin kuin määrärahojen osalta.

Tullin laajennettu johtoryhmä, johon osallistuu henkilöstöjärjestöjen edustajat, kokoontuu 19.6.2024. Kokouksessa keskustellaan Tulliin kohdennetuista määrärahaleikkauksista ja niiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä.

Toimintamenosäästöjen valmistelu tehdään Valtiovarainministeriössä talousarvioprosessin osana. Toimintamenosäästöjen jakautumisesta ja niihin liittyvistä toimenpiteistä päätetään seuraavasti:

  • Vuoden 2025 osalta päätökset tehdään syksyn 2024 budjettiriihessä.
  • Vuosien 2026–2027 päätökset tehdään kevään 2025 kehysriihessä.

Toimintamenosäästöjen potentiaalinen jakautuminen virastojen ja toimintamomenttien kesken. VM jakautuminen ja kohdentuminen

Akavan puheenjohtaja

Akavan kevätliittokokous pidettiin 21.5.2024. Liittokokouksessa valittiin Akavan puheenjohtajaksi Maria Löfgren neljän vuoden toimikaudelle.

Työttömyyskassa Aarian edustajiston kokous

Työttömyyskassa Aarian edustajiston kokous pidettiin 23.5.2024. Edustajiston puheenjohtajana jatkaa Marko Jalkanen. Valtionhallinnon asiamiespiiristä Työttömyyskassa Aarian hallitukseen valittiin Terho Eironen (varalla Satu Saarivuori) ja Tuija Sarlin (varalla Tuija Mäkelä).

Uhka- ja vaaratilanteet työryhmä

Liiton edustajana uhka- ja vaaratilanteet työryhmässä on Henri Puranen (varalla Petri Oikarinen).

Tallinnan huoneisto

Liiton hallitus päätti, että huoneisto on jäsenistön käytettävissä ja vuokrattavissa 1.7. alkaen. Huoneisto on täysin remontoitu ja uudistettu. Vuokraushinnat julkaistaan ja varauksia otetaan vastaan 14.6.2024 klo 12.00 alkaen. Varaukset vain sähköpostilla tvml.lomapaikat@gmail.com Lisää kuvia nettisivuilla

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com p. 040 332 673

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta