Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 13.12.2023 – Tiedote 26/2023

Itärajan tilanne

Valtioneuvoston päätöksellä on avattu Vaalimaan ja Niiralan rajanylitystoimipaikat. Uusi päätös on voimassa 14.1.2024 saakka. Tilannetta seurataan, että jatkaako Venäjä vielä hybridioperaatiotaan ohjaamalla siirtolaisia Suomen rajalle ja rajanylitystoimipaikoille. Siitä riippuu, että avautuuko jatkossa mahdollisesti lisää rajanylitystoimipaikkoja vai sulkeutuuko niitä jälleen. Valtioneuvosto tekee asiassa tarvittavat päätökset.

Hallinnon ja liittojen puheenjohtajien kesken käsitellään itärajan sen hetkistä tilannetta seuraavan kerran 15.12.2023.

Vuoden 2025 Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut

Tullivirkamiesliitto valmistautuu vuoden 2025 VES-neuvotteluihin. Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 asti. Liitto odottaa yhdistyksiltä esityksiä neuvottelutavoitteiksi. Liiton neuvottelutavoitteet menevät kattojärjestömme Ammattiliitto AVAn kautta JUKOn valtion neuvottelukunnalle, joka kokoaa ja priorisoi JUKOn valtion neuvottelutavoitteet tulevalle neuvottelukierrokselle.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on noin 42.000 jäsenellään valtion sektorin suurin neuvottelujärjestö. Muut neuvotteluosapuolet valtiosektorilla ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro ja Valtion työmarkkinalaitos.

Tullivirkamiesliiton lomatukihakemukset vuodelle 2024

Liiton hallitus käsitteli 6 määräaikaan mennessä saapunutta lomatukihakemusta. Kaikille hakijoille myönnettiin lomatukea. Saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lomatukea voi hakea kerran vuodessa 30.11. mennessä seuraavan vuoden lomaa varten.

Lomatukea myönnetään taloudellisin ja sosiaalisin perustein ja tuki maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan. Mikäli myönnetty lomatuki on suurempi kuin lomakulut, tuki maksetaan kulujen suuruisena. Lomatuki tulee käyttää kotimaassa tapahtuvan lomailun matka-, majoitus- jne. kustannuksiin.

Tullin työsuojeluvaalit

Tullin työsuojeluvaalit ovat valtakunnallisesti sekä paikallisesti osittain kesken. Osa työsuojeluvaaleista tulee siirtymään vuoden 2024 puolelle. Sopimusosapuolille (järjestöille) on laadittu yhteisymmärryspöytäkirja, jossa tilanne todetaan. Samalla on sovittu, että nykyiset työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet jatkavat tehtävissään siihen asti kunnes uudet edustajat on valittu.

Ammattiliitto AVAn lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle

Ammattiliitto AVA antoi lausunnon koskien työrauhalainsäädännön kehittämistä. Lausunnossa otettiin kantaa hallituksen esitysluonnokseen työehtosopimuslain, työriitojen sovittelusta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. AVAn ja muiden lausunnonantajien lausunnot löytyvät lausuntopalvelu.fi-palvelusta.

Muistathan hyödyntää työnantajan tarjoaman Epassi Flex -henkilöstöedun

Epassi Flex -etuus on käytettävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Etuutta ei voi siirtää käytettäväksi ensi vuonna. Etua voi käyttää kulttuuriin, liikuntaan, hyvinvointiin sekä työmatkalippuihin.

Seuraava liittohallituksen kokous pidetään 22.1.2024.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen(at)gmail.com gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta