Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 16.2.2021 – Tiedote 3/2021

Oppisopimuskoulutus ja sisäiset siirtymiset Toimipaikkaosastolla

Vakituisten viranhaltijoiden keskuudessa on oppisopimusrekrytointien käynnistyttyä tullut esille siirtymishalukkuutta toimipaikkoihin, joihin on avattu oppisopimushaku. Oppisopimushaku on tarkoitettu uusille ammatilliseen peruskoulutukseen valittaville tullilaisille, eikä se ole keino siirtyä sisäisesti toimipaikalta toiselle.

Jos sinulla on jo vakituinen virka toimipaikkaosastolla ja olet kiinnostunut siirtymään vastaaviin operatiivisen toiminnan perustehtäviin toiselle toimipaikalle, kannattaa ilmoittaa halukkuudestasi virkasi siirtämisestä. Kerro ilmoituksessa toimipaikan ja paikkakunnan nimi, ja jätä ilmoitus kirjaamoon (kirjaamo@tulli.fi).

Ilmoittautuminen niiden toimipaikkojen osalta, joiden oppisopimushaku päättyy 19.2.2021, pitää tehdä 26.2.2021 mennessä. Myöhemmin ilmoittautumisia halukkuudesta virkasi siirtämiseen voi tehdä ilman määräaikaa. Virkasiirtojen toteutuminen riippuu henkilöstötarpeesta toimipaikoilla, ja niitä tehdään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Ateriakorvaus ja ePassi lounasetuus

Tullivirkamiesliitto pitää erikoisena työnantajan yksipuolista yleisen virkaehtosopimuksen 14 §:n ateriakorvauksen tulkinnan muutosta. Työnantajan tulkinnan mukaan työntekijän tavanomainen ruokailupaikka voisi olla mikä tahansa ePassin lounasedun piiriin kuuluva ruokapaikka, missä tahansa Suomessa. Lisäksi tulkinta verottoman ateriakorvauksen muuttumisesta verolliseksi on aiheuttanut liitolle kyselyitä. Liitto on ollut asiassa yhteydessä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön (JUKO). Keskustelua asiasta käydään neuvottelujärjestöjen (JUKO, JHL ja PRO) kesken. Tullin lisäksi Poliisissa on työnantaja tehnyt vastaavan tulkinnan muutoksen ateriakorvausten maksamiseen liittyen.

Virastoeräneuvottelut ja VES tavoitteet 2022

Virastoeräneuvottelut jatkuvat ja tulevan neuvottelukierroksen tavoitteiden asettaminen on meneillään.

Liiton Internet-sivuston uusiminen käynnistyy

Liiton hallitus päätti, että Tullivirkamiesliiton Internet-sivut uusitaan. Uusimistyötä varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Liisa Kangassalo, Outi Hyytinen ja Sanna Ahtiainen. Tavoitteena saada liiton sivustosta modernimmat, monipuolisemmat ja toimivammat.

Tullivirkamiesliiton hallituksen seminaari ja vuoden 2021 liittokokous

Liiton hallitus päätti, että liittokokousta valmisteleva hallituksen seminaari pidetään etäyhteydellä
7.-8.4.2021.Tullivirkamiesliiton liittokokous pidetään 19. – 20.5.2021. Kokouspaikkana Sokos Hotel Tripla, Helsinki. Korona-tilanne voi aiheuttaa muutoksia liittokokouksen pitämiseen.

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta