Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 16.3.2021 – Tiedote 5/2021

Tullivirkamiesliiton liittokokous siirretään syyskuulle

Liiton hallitus päätti, että koronapandemian ja kasvaneiden koronavirustartuntalukujen vuoksi Tullivirkamiesliiton liittokokous siirretään syksyyn. Liittokokous pidetään 20.-21.9.2021. Kokouspaikkana Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki (Pasila).

Liiton jäsenkortit uusitaan

Liiton hallitus päätti, että Tullivirkamiesliiton jäsenkortit uusitaan. Nykyiset jäsenkortit ovat voimassa vuoden 2021 loppuun.

Maalittamiskysely jäsenille

Jäsenille on lähetetty linkki kyselyyn, joka koskee maalittamista. Maalittamiskyselyyn tulisi mahdollisimman monen jäsenen vastata, jotta muodostuisi kattava kuva siitä, että kuinka yleistä maalittaminen on Tullissa ja jäsenistöömme kohdistuen tai onko sitä lainkaan. Kyselyyn viimeinen vastauspäivä on 29.3.2021.

Tullin neuvottelukunta kausi 1.4.2021 – 31.3.2023

Järjestöjen yhteinen edustaja Tullin neuvottelukunnassa on Tullivirkamiesliitosta Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksen jäsen Kirsi Heikkinen.

Koronarokotukset ja rokotusjärjestys

Tullin hallinnon kanssa on käyty keskustelua koronarokotusten hoitamisesta ja rokotusjärjestyksestä. Vaikuttavatko työtehtävät ja niiden luonne rokotusjärjestykseen Tullin tehtävissä?

Hallinnosta vastattiin, että rokotuksista tiedotetaan heti kun se on mahdollista. Tullin johdossa ei ole käyty keskusteluja rokotusjärjestyksestä, linjaukset järjestyksestä tehdään ylemmällä tasolla. Julkisuudessa käydään myös keskustelua, mikä on työterveyshuollon rooli ja mitä ovat työpaikkakohtaisesti kiireelliset rokotukset. Rokottamisjärjestyksestä on erilaisia näkemyksiä ja päätöksiä asiasta ei ole tehty. Yhtenä ratkaisevana tekijänä rokotuksien toteutumisessa on myös rokotteiden saatavuus. Tullin osalta koronaan liittyviä tietoja päivitetään intran sivuille.

Korona-aikana työntekijöiden palkitseminen

Tullin hallinnon kanssa on käyty keskustelua olosuhdelisän korottamisesta ja muusta palkitsemisesta korona-aikana asiakkaiden kanssa fyysisesti tekemisissä oleville työntekijöille. Voidaanko työntekijöitä palkita poikkeuksellisen tilanteen perusteella?

Hallinnosta vastattiin, että olosuhdelisän perusteina on riskin suuruus ja kuinka usein riski toteutuu. Olosuhdelisää maksetaan niissä tapauksissa, joissa ei ole mahdollista työnjohdollisilla toimenpiteillä vaikuttaa riskiin ja sen toteutumiseen. Tällä hetkellä ei ole perusteita poiketa tästä koronan vuoksi. Olosuhdelisää maksetaan jo tällä hetkellä asiakaskohtaamistapauksissa, joissa on pääsääntöisesti lyhyitä tapaamisia ja turvatekijät ovat kunnossa. Myös esim. kuulusteluissa ja voimankäytössä on käytössä olosuhdelisät. Muuhun palkitsemiseen ei ole mahdollisuutta, budjetissa ei ole tähän varattua rahaa.

Virastoeräneuvotteluratkaisu hyväksytty

Valtiovarainministeriö hyväksyi 19.3.2021 Tullissa saadun neuvotteluratkaisun. Ratkaisun mukaiset korotukset tulevat voimaan 1.5.2021 lukien.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta