Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 17.11.2022 – Tiedote 30/2022

Puheenjohtajan vierailut toimipaikoilla

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen vieraili 7.-8.11.2022 neljällä Itä-Suomen toimipaikalla (Kotka, Vaalimaa, Nuijamaa ja Niirala) tapaamassa henkilöstöä.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja siitä johtuvat EU:n asettamat pakotteet sekä Venäjän vastapakotteet ovat vaikuttaneet Venäjän liikenteen tavara- ja matkustajaliikennemääriin. Vaikka liikennemäärät ovat tilastollisesti vähentyneet, niin työmäärä ei ole aivan samassa suhteessa vähentynyt, vaan asetetut pakotetarkastukset työllistävät aiempaa enemmän ja uusien kuljettajien, jotka eivät ole aiemmin toimineet Venäjän kaupallisessa liikenteessä, neuvomiseen joudutaan käyttämään enemmän aikaa.

Vierailujen yhteydessä esille nousi asioita liittyen mm. liikennemääriin, tarvittavaan koulutukseen, muutoskeskusteluihin ja resurssikartoituksessa esitettyihin henkilöstömääriin. Näistä em. asioista ja henkilöstön toiveista on liiton puheenjohtaja Nieminen keskustellut Toimipaikkaosaston johtaja Haapasalmen, henkilöstöjohtaja Aniszewskin ja valvontajohtaja Grönbergin kanssa.

Toimipaikoilla on aloitettu kaksivaiheiset muutoskeskustelut henkilöiden kanssa, joiden työtehtävien on katsottu vähentyneen.

Muutoskeskustelut

Muutoskeskusteluun voi liiton jäsen (tai muuhun jukolaiseen liittoon) kuuluva pyytää jukolaisen luottamusmiehen keskusteluun mukaan. Paikallisen luottamusmiehen tiedot löydät liiton sivustolta: https://tvml.fi/yhteystiedot/luottamusmiehet/

Akavan liittokokous 14.11.2022

Akavan liittokokous valitsi Maria Löfgrenin Akavan puheenjohtajaksi. Liittokokous äänesti kahdesta ehdokkaasta (Maria Löfgren ja Jari Jokinen). Äänestyksessä annettiin yhteensä 897 ääntä, joista Löfgren sai 514 ääntä ja Jari Jokinen 383 ääntä. Löfgrenin puheenjohtajakausi alkaa heti ja jatkuu keväällä 2024 pidettävään liittokokoukseen asti.

JUKOssa muutoksia

JUKOn liittokokous valitsee 22.11.2022 JUKOlle uuden puheenjohtajan. Ehdokkaina ovat Katariina Murto (OAJ) ja Ville Viita (Upseeriliitto). JUKOn väliaikaisena toiminnanjohtajana toimii Markku Kojo, Maria Löfgrenin tultua valituksi Akavan puheenjohtajaksi.

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut

Valtion virka- ja työehtosopimus (VES) on voimassa 1.3.2022 – 28.2.2024. Vuoden 2023 palkankorotuksista, muodosta ja toteutusajankohdista neuvotellaan 21.12.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, voivat sopimusosapuolet irtisanoa sopimuksen 14.1.2023 mennessä, jolloin sopimus päättyisi jo 28.2.2023. Irtisanomisen seurauksena palkankorotusten lisäksi tulisi neuvoteltavaksi myös sopimuksen tekstiosiot.

Neuvottelut alkavat joulukuun alussa. Valtion virka- ja työehdoista neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro ja Valtion työmarkkinalaitos.

Ylläs jälleen jäsenistön vuokrattavissa

Tullivirkamiesliiton hirsimökki sijaitsee Äkäslompolossa. Vapaat ajat löytyy liiton sivustolta

Kevään 2023 sesonkiviikot on arvottu ja tieto voittajille on ilmoitettu sähköpostitse.

Rukalla tilaa

Tullivirkamiesliitolla on kaksi huoneistoa (Ruka1 ja Ruka2) Kuusamossa Rukalla. Huoneistot sijaitsevat Ihtinki-järven rannalla. Vapaat ajat löytyy liiton sivustolta

Kevään 2023 sesonkiviikot on arvottu ja tieto voittajille on ilmoitettu sähköpostitse.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

 

 

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta