Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 18.11.2020 – Tiedote 30/2020

Työttömyyskassa Aaria

Työttömyyskassat Statia ja Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK sulautuvat JATTK-työttömyyskassaan. Finanssivalvonta on antanut hyväksyntänsä sulautumiselle. Uusi yhteinen työttömyyskassa, jonka nimi on Työttömyyskassa Aaria aloittaa toimintansa 1.1.2021. Yhdistymisellä vahvistetaan kustannustehokkuutta ja vakavaraisuutta. Sulautumisen jälkeen Työttömyyskassa Aariassa on noin 110 000 jäsentä.

Tullin työsuojelun keskustoimikunta

Tullin työsuojelun keskustoimikunta kokoontui 23.10.2020. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

Työtapaturman ilmoittaminen muuttuu 1.1.2021

Valtion henkilöstön työtapaturmailmoitukset on aiemmin hoidettu niin, että vahingon kärsinyt ilmoittaa tapaturman tiedot ja toimittaa mahdolliset lääkärintodistukset oman viraston tapaturma-asiamiehelle. Tapaturma-asiamies on ilmoittanut tapaturman Valtionkonttoriin korvauskäsittelyä varten.

Käytäntö muuttuu vuoden alusta niin, että vahingon kärsinyt tekee itse ilmoituksen Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Tämän jälkeen tapaturma-asiamies saa tarkastettavasta ilmoituksesta viestin viraston tapaturma-asiamiesten yhteiseen sähköpostiin. Sähköisessä asiointipalvelussa vahingon kärsinyt tunnistautuu vahvasti ennen ilmoituksen tekemistä. Muutoksen myötä tapaturma-asiakkaille halutaan tarjota nopeampaa ja parempaa palvelua. Prosessi nopeutuu, kun tieto vahingosta tulee Valtiokonttorille heti vahingoittuneen omalla ilmoituksella.

Suojavälinetyöryhmä jatkaa toimintaansa

Tullin Koronavirustyöryhmä on perustanut kesäkuussa suojaväline-loppuraporttinsa jättäneen ja samalla toimintansa lopettaneen Koronavirus-suojavälinetyöryhmän uudelleen supistetummalla kokoonpanolla ja laajemmalla tehtäväkentällä. Lisätietoa työryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta löytyy Tullin intranetistä.

Vastamelukuulokkeet toimistokäyttöön

Työpaikalla, työympäristössä tai työtehtävissä voi olla keskittymistä haittaavia häiriötekijöitä. Häly ja häiritsevien äänien aiheuttamat työn keskeytykset ovat työturvallisuuden näkökulmasta psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Hälystä ja häiritsevistä äänistä kuormittuvalle työntekijälle voi työnantaja tarvittaessa hankkia vastamelukuulokkeet.

Perusedellytyksenä on, että hälyongelma on tunnistettu työpaikkaa tai -tehtävää koskevassa paikallisessa työsuojelun riskienarvioinnissa sekä määritetty toimenpiteet hälyn poistamiseksi tai pienentämiseksi. Hälystä ja häiritsevistä äänistä kuormittuneen työntekijän on ilmoitettava ongelmasta esimiehelleen, sekä tarvittaessa paikalliselle työsuojeluvaltuutetulle. Esimiehen on pyrittävä poistamaan tai pienentämään hälyä, esimerkiksi työpaikan ns. yhteisten pelisääntöjen noudattamisen valvonnalla.

Jos hälyn poistamiseen tai pienentämiseen tehdyt toimenpiteet eivät riitä tai niitä ei pystytä tekemään, hälystä aiheutuvaa riskiä voidaan lähteä pienentämään hankkimalla työntekijälle vastamelukuulokkeet.

Työtehtävien ja -tilojen osalta edellytetään, että hälystä kuormittunut työntekijä tekee keskittymistä vaativaa työskentelyä, työpaikalla ei ole vetäytymistiloja tai hiljaisia työpisteitä tai työntekijän kanssa samassa työtilassa on asiakaspalvelua tai äänekkäitä laitteita. Lisäksi hankinta vaatii aina esimiehen puollon. Vastamelukuulokkeet tarvitseva työntekijä tekee tarve-esityksen ICT-hankintakanavan kautta ja lähettää sen esimiehelleen.

Tilapäiset häly ja häiritsevät äänet

Remontoinnista aiheutuvien väliaikaisten hälyongelmien pienentämiseksi Tullin toimitilaryhmä neuvottelee vuokranantajan tai urakoitsijan kanssa mahdollisuudesta rajata melua aiheuttavat työvaiheet sovittuihin kellonaikoihin. Tarvittaessa työntekijät voivat väliaikaisten hälyongelmien vuoksi ensisijaisesti tilata käyttöönsä korvatulppia.

Tullin tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Päivitettyä Tullin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa käsitellään Tullin johtoryhmässä, jonka jälkeen päivitetty suunnitelma julkaistaan.

JUKOn valtion neuvottelukunnan seminaari

JUKOn valtion neuvottelukunnan seminaari pidettiin 7.-8.11.2020.Seminaariin oli kutsuttu VM:n neuvottelujohtaja Sari Ojala, joka kertoi tilastotietojavaltiosektorista, sekä ajankohtaisista aiheista, kuten etätyön pysyvyys yms. Muina seminaarin aiheina JUKOn valtion neuvottelukunnassa olivat edellisen VES kierroksen kokemusten läpikäynti sekä seuraavaan kierrokseen valmistautuminen, aikataulu ja työtaisteluvalmius.

Tullivirkamiesliiton vuoden 2021 liittokokous

Liiton hallitus päätti, että Tullivirkamiesliiton kevätliittokokous pidetään 19. – 20.5.2021. Kevätliittokokouksessa valitaan liitolle hallitus ja puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi eli kaudelle 2021 – 2024. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

 

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta