Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 19.3.2020 – Tiedote 12/2020

Liittohallituksen kokous

Liittokokouksen siirtäminen

Tullivirkamiesliiton hallitus teki päätöksen siirtää liittokokous (27.5.2020) pidettäväksi marraskuun lopussa. Siirron syy on koronaviruspandemia ja sen vuoksi käyttöön otetut poikkeustilalain määräykset mm. yli 10 hengen kokoontumiskielto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkisuudessa arvioinut, että koronavirusepidemia kestäisi Suomessa noin puoli vuotta. Liittohallituksen tämän hetken arvion mukaan liittokokous olisi turvallista pitää marraskuun lopussa. Liittokokousta ei ole mahdollista pitää etäyhteydellä.

Yhteistyötoimikuntien päivitysesitys

Kokouksessa käsiteltiin Tullin yhteistyötoimikuntien päivitysesitystä. Esitys on tehty 18.6.2019 hyväksytyn yhteisymmärryspöytäkirjan pohjalta. Ao. pöytäkirjassa hyväksyttiin yhteinen jukolainen luottamusmiesorganisaatio ja sovittiin yhdistettäväksi Tullin akavalaisen yhdistyksen ja Tullivirkamiesliiton YT-edustajat. Tullin akavalainen yhdistys on pyytänyt tarkastelemaan uudelleen Tullilaboratorion YT-edustajien määrää. Tullivirkamiesliitolle sopii, jos jukolaisia YT-edustajia olisi Tullilaboratoriossa jatkossakin kaksi henkilöä. Työnantajan näkemys asiaan selviää 24.3.2020 pidettävässä hallinnon ja puheenjohtajien tapaamisessa.

VES-neuvottelutilanne 20.3.2020

Neuvottelut jatkuivat perjantaina 20.3.2020. Pääsopijajärjestöt (JUKO, hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Pro) ja (Valtion työmarkkinalaitos) tarkastelivat työnantajan antamaa vastaesitystä sopimusratkaisuksi.

JUKOn neuvottelijoiden mukaan työnantajan esityksen sisältö on varsin kaukana siitä, mitä pääsopijajärjestöt tavoittelevat. Pääsopijajärjestöt haluavat yleisen linjan mukaisen palkkaratkaisun ja Kiky -työajanpidennyksen poiston.

Pääsopijajärjestöt toivovat nopeaa sopimusta yhteiskunnallisesti vaikeassa tilanteessa, jossa henkilöstö on jo muutenkin kovilla.
Tapaamisessa keskusteltiin sopimuksen elementistä, mutta todettiin, että edellytyksiä neuvottelutuloksen saamiseksi viikonlopun aikana ei ole.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tiistaina 24. maaliskuuta.

JUKOn valtiosektorilla neuvottelevat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja puheenjohtaja
Jonne Rinne (SPJL).

Yhdistysten vuosikokoukset

Helsingin Tullivirkamiesyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin etäyhteydellä 20.3.2020. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Outi Hyytinen.

Lapin Tullivirkamiehien vuosikokous pidettiin 20. – 22.3.2020 Ivalossa. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Arto Leivo. Liiton puheenjohtaja ei vieraillut Karigasniemellä eikä Raja-Joosepissa.

Tiedustelut:
Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta