Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 20.10.2021 – Tiedote 20/2021

Monipaikkatyöhön liittyvä kysely

Tullivirkamiesliitto on lähettänyt jäsenilleen monipaikkatyöhön liittyvän Webropol-kyselyn. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, niin vielä ehdit vastata! Liitto ottaa kannanotoissaan huomioon saamansa vastaukset.

Siirtymä uuteen normaaliin Tullissa

Tullissa edistetään jatkossa monipaikkaisuutta kaikissa mahdollisissa tehtävissä. Tullin osastojen tulee määritellä paikkasidonnaiset tehtävät, joita on tehtävä virkapaikalla Tullin toimipisteessä työn luonteen, asiakkaiden tai työvälineiden takia. Monipaikkaisuus tarkoittaa vapaaehtoista järjestelyä, jossa työtä voidaan tehdä myös muualla esim. kotona, toisessa Tullin toimipisteessä tai eri virastojen yhteiskäyttötilasta käsin.

Etätyökäytännöt riippuvat jatkossa työtehtävistä ja toiminnon omista päätöksistä. Kaikilla työntekijöillä on kuitenkin aina mahdollisuus mennä tekemään työtä omalle virka- tai työntekopaikalleen. Sen jälkeen kun osastot ovat linjanneet, millaiset tehtävät eivät ole paikkasidonnaisia, niin toiminnot ja ryhmät sopivat itsenäisesti uusista etätyökäytännöistä. Koko Tullia koskevaa yhtenäistä sääntöä esimerkiksi toimistopäivien määrästä ei tule, vaan työntekijöiden tavoitettavuudesta ja yhteisistä toimintamalleista sovitaan itsenäisesti. Toimintojen suunnitelmat menevät vielä osastoille hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Kokoaikainen etätyö ei kuitenkaan ole valtiolla mahdollista poikkeusajan päätyttyä.

Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt olivat YT käsittelyssä yksimielisiä, että maskien käyttövelvoitetta Tullissa jatketaan toimipaikoilla 31.12.2021 asti. Näin mm. etätöistä paluu sujuu mahdollisimman turvallisesti. Toimipisteissä luovutaan 2 metrin turvaetäisyyksistä ja kaikki työpisteet otetaan henkilöstön käyttöön. Influenssakauden lähestyessä käsidesin käyttö ja hyvä hygienia korostuvat. Töihin mennään jatkossakin vain terveenä.

Paluu uuteen normaaliin tapahtuu kuukauden varoajan mukaisesti, eli em. ohjeistuksia aletaan noudattaa 8. marraskuuta lukien.

Virastotyöajan liukumiin tulee lisää väljyyttä ja saldovapaiden enimmäismäärä poistuu. Ensisijainen keino työajan tasoittamiseen on jatkossakin liukumien käyttö, minkä lisäksi esimies voi myöntää saldovapaata, jos liukumasaldon enimmäismäärä voisi muutoin ylittyä tasoitusjakson aikana. Aiemmin kokonaisen vapaapäivän edellytyksenä ollut saldon vähimmäismäärä ja saldovapaiden määrärajoitus poistuvat, mutta jatkossakaan saldo ei saa mennä saldovapaan vuoksi miinukselle.

CESI:n kysely ja työryhmä koskien Euroopan digitaalista tulevaisuutta

Liitto on vastannut The European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) kyselyyn koskien Euroopan digitaalista tulevaisuutta (2050).

Liitto pitää hankkeessa hyvänä

 • luonnon ja ilmaston suojelemista sekä roskaamisen vähentämistä
 • Suomen teollisuudelle avautuvia uusia mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita luontoystävällisemmiksi menetelmiksi
 • sähköisten palvelujen helppoutta heille, jotka osaavat käyttää tarvittavia laitteistoja ja palveluita
 • keskitettyjen tietovarastojen tarjoamia etuja ja kustannustehokkuutta
 • käytettävien laitteiden sekä kulutuselektroniikan (esim. tv, älypuhelin, tietokoneet) käyttöiän pidentämistä ja sitä kautta elektroniikkaromun vähenemistä
 • esitettyjä nopeiden verkkoyhteyksien tarjoamista jokaiseen kotiin
 • sähköautojen latausasemaverkosto 60 km välein sekä vetyautojen tankkausasemat 150 km välein olisi myös hyvä asia, mutta se voi olla kallista ja haastavaa, koska Suomi on pitkä ja suurimmalta osalta harvaan asuttu maa.

Hankkeessa haasteena näyttäytyvät mm.

 • Miten julkiset sähköiset palvelut jatkossa taataan kaikille heille kuten esim. iäkkäille ja sairaille, jotka eivät osaa digitekniikkaa tai eivät osaa käyttää uusia laitteistoja? Jäävätkö he digitekniikkaan perustuvassa yhteiskunnassa julkisten palvelujen ulkopuolelle?
 • Palvelut ovat yhä enemmän sähköverkon varassa. Miten varaudutaan poikkeustilanteisiin (esim. terrori-iskut, kyberiskut, sota ja aurinkomyrskyt).
 • Miten turvataan keskitetyt tietovarastot ja minkä maan hallussa data on? Voidaanko tietoa käyttää väärin tai voiko se joutua vääriin käsiin? Suomessa on jo kansalaisilla huonoja kokemuksia terveystietojen joutumisesta väärin käsiin Vastaamo-tietomurron yhteydessä. Miten tietosuoja-asetus (GDPR) suojelee kansalaisia?
 • Miten EU:n teollisuus, jolla on merkittävät päästöt, reagoivat uusiin rajoituksiin. Siirtyvätkö ne EU:n ulkopuolelle, jossa säätelyä ja rajoituksia on vähemmän?
 • Syntyvätkö uudet työpaikat EU alueelle vai EU:n ulkopuolelle? EU:n ulkopuolella on tarjolla edullisempaa työvoimaa ja vähemmän säätelyä. Siirtyvätkö tietovarastot EU:n ulkopuolelle? Mitä työtä tehdään EU alueella?
 • Miten kansalaisilla riittävät varat hankkia ja siirtyä käyttämään puhtaampaa teknologiaa? Tuleeko palkkoihin merkittäviä korotuksia?

Liiton näkemyksen mukaan EU:n digihankeen eteenpäin vieminen vaatii EU:lta merkittävää rahoitusta ja tukitoimia Suomeen mm. teollisuudelle ja työntekijöille. Lisäksi em. haasteisiin täytyy löytyä ratkaisuja.

Liiton kansainvälisten asioiden hoitaja Rainer Lindholm osallistuu liiton edustajana CESI:n kansainväliseen työryhmään, jossa keskustellaan digitaalisten julkisten palveluiden vaikutusta kansalaisiin, liiketoimintaan ja työntekijöihin.

The European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) www.cesi.org
Tullivirkamiesliitto on Suomesta ainoa jäsen CESI:ssä. CESI tekee julkilausumia sekä kannanottoja ja vaikuttaa niillä EU:n päätöksentekoon. CESI:llä on yli 5 miljoonaa jäsentä.

Toimipaikkaosaston johdon ja liiton tapaaminen

Liiton puheenjohtaja Jari Nieminen ja Helsingin Tullivirkamiesyhdistyksen puheenjohtaja Outi Hyytinen tapasivat 13.10.2021 Toimipaikkaosaston johdosta Pekka Äijälän. Tapaamisessa keskusteltiin yhdistysten ja liiton toimijoiden esiin nostamista asioista. Keskusteluun nousi mm. Helsinki-Vantaan Lentotullin esimiestoiminta, Länsi-Sataman YT:ssä käsiteltyjä henkilöstöä askarruttaneet asiat, Pohjois-Suomen toimipaikkojen (Karigasniemi, Utsjoki) rakentaminen ja Utsjoen toimipaikan toimintojen kehittäminen.

Liittokokous 2022

Tullivirkamiesliiton liittokokous pidetään tiistaina 17.5.2022 Helsingissä. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin. Liittokokous on yksipäiväinen.

Liittokokousta valmisteleva seminaari

Liittohallitus pitää liittokokousta valmistelevan seminaarin huhtikuussa 2022.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Sihteerin yhteystiedot sihteeri.tvml@gmail.com gsm 040 500 9926.

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta