Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 21.3.2024 – Tiedote 11/2024

Itärajan tilanne

Tullin osastojen johtajien itätyöryhmä julkaisi raporttinsa 29.2.2024. Liitto antoi raporttiin lausuntonsa 6.3.2024. Lausunto sisälsi kannanottoja johtajien raportissa esitettyihin itärajan henkilöstövähennyksiin ja niiden perusteluihin.

Tullin henkilöstöjärjestöille ei ole tähän mennessä annettu Valtion yhteistoimintalain 5 luvun mukaista ilmoitusta neuvottelujen käynnistämisestä. Luku sisältää mm. henkilöstön lomautus- ja vähentämismahdollisuudet työnantajalle käytyjen neuvottelujen jälkeen.

Työnantajan 20.3.2024 pitämässä henkilöstöinfotilaisuudessa kerrottiin, että työvuorojaksoilla 6 ja 7 itärajan henkilöstön koulutuksia jatketaan ja osa henkilöstöstä tekee jaksoilla komennustehtäviä.

Työuupumuksen alkulähteillä -kysely liiton jäsenille

Tullivirkamiesliitto osallistuu Työuupumuksen alkulähteillä -hankkeeseen, joka tuottaa tieteellistä tietoa siitä, millaiset tekijät aikaansaavat työuupumusta nykyisessä työelämässä. Tutkimusta rahoittaa AMI-säätiö ja tutkimusta tekee Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja professori Anne Mäkikangas.

Jäsenille on lähetetty vastauslinkki 20.3.2024. Mikäli linkkiä et ole saanut, niin pyydä se liiton sihteeriltä.

Taustatiedoissa liittomme löytyy kohdasta ”Ammattiliitto AVA/Tullivirkamiesliitto”. Vastausaikaa on 7.4.2024 asti.

Liitto toivoo, että kaikki jäsenet vastaisivat kyselyyn, jotta saisimme kattavasti koottua tietoa liitolle työuupumuksen tekijöistä Tullissa.

Ammattiliitto AVAn vuosikokous 2024

Kattojärjestömme Ammattiliitto AVAn vuosikokous pidettiin 1.3.2024. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja ja liiton hallitus vuoden toimikaudeksi:

puheenjohtaja Jari Nieminen (TVML)
varapuheenjohtaja Tuija Mäkelä (VeroVL)
varapuheenjohtaja Mari Neuvonen (UHVY)
hallituksen jäsen Patrik Aarnio (VeroVL)
hallituksen jäsen Katja Mikkola (TVML)

Työttömyyskassa Aarian valtion asiamiespiirin kokous

Kokous pidetään 26.3.2024. Kokouksessa valitaan valtion asiamiespiirin edustajiston jäsenet kolmen vuoden toimikaudelle. Aarian edustajiston kokous pidetään 23.5.2024. Edustajiston kokouksessa valitaan mm. työttömyyskassalle puheenjohtaja ja hallitus.

Tullin lomatukisäätiö

Tullin lomatukisäätiön hallituskaudella 1.4.2024-31.3.2027  liiton varsinaisena edustajana jatkaa Rainer Lindholm. Liiton varaedustajaa ei ole vielä valittu.

Yhdistysten vuosikokoukset

Tullivirkamiesliitolla on 10 paikallisyhdistystä. Yhdistysten vuosikokoukset 2024 on kaikki pidetty.

Helsingin Tullivirkamiesyhdistys ry, puheenjohtaja Outi Hyytinen
Itä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys ry, puheenjohtaja Niina Taimela
Lahden Seudun Tullivirkamiehet ry, puheenjohtaja Pasi Streng
Lapin Tullivirkamiehet ry, puheenjohtaja Harri Helander
Lounais-Suomen Tullivirkamiesyhdistys ry, puheenjohtaja Sanna Ahtiainen
Pohjan Tullivirkamiehet ry, puheenjohtaja Henri Puranen
Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistys ry, puheenjohtaja Lea Kyrönlahti
Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistys ry, puheenjohtaja Tommi Kääriäinen
Tullitarkastajayhdistys ry, puheenjohtaja Petri Oikarinen
TVML Eläkeläiset ry, puheenjohtaja Auli Tiilimaa

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen(at)gmail.com gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta