Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 27.8.2020 – Tiedote 23/2020

Palkkatyöryhmä

Tullin palkkausjärjestelmän tasokarttaa päivitettiin pohjoisen alueen vuoropäällikköjen osalta. Tason 11 kuvaukseen lisättiin maininta ”Tehtävänhaltija toimii pienen tullitoimi- tai rajanylityspaikan esimiehenä. Toimii nimettynä edustajana Tullin asiakaskuntaan ja ulkoisiin sidosryhmiin päin (esim. PTR)”.

Tullin palkkausjärjestelmän soveltamisohjetta päivitettiin ammatillisen erikoistumisen osalta. Päivityksen tarkoituksena on nopeuttaa uusien työntekijöiden palkkakehitystä (tasolta 7), omaa työtehtävää vastaavaan palkkaukseen ja mahdollistaa työntekijän käyttäminen tasoaan vastaaviin työtehtäviin.

Uusi päivitetty teksti: ”Tulliselvitys- ja -valvontatehtävissä ammatillinen erikoistuminen osoitetaan tavaratuntemuskurssin sekä liikennevirtojen valvonta (tullivalvonta) tai tuonti-kurssin (tullipalvelut) suorittamisella Tullialan peruskoulutuksessa. Opintosuoritukset ovat vain yksi osa henkilöarviointia ja ammatillinen erikoistuminen edellyttää myös tosiasiallista taitoa ja kykyä suoriutua vaativuustason kuvausta vastaavista tehtävistä itsenäisesti.

Etätyön tekeminen Tullissa

Etätyön tekeminen jatkuu toistaiseksi niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista toteuttaa. Hallinnon ja puheenjohtajien 19.8.2020 pidetyssä kokouksessa sovittiin, että etätyöstä luopumisesta kerrotaan työntekijöille vähintään kuukautta ennen ns. normaaliin toimistotyöhön palaamista.

Hengityssuojaimet työmatkaliikenteessä

Valtiovarainministeriön kirje VN/11297/2020

Edellä mainitussa VM:n kirjeessä linjataan, että ”Lähtökohtana on, että jos työnantaja edellyttää kasvomaskien käyttöä työpaikalla, esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa, työnantaja vastaa kasvomaskien hankinnasta. Sen sijaan työmatkoilla käytettävien kasvomaskien hankinnasta vastaavat työntekijät itse.”

Verohallinto on linjannut, että työntekijä voi vähentää kasvomaskeista aiheutuneita kuluja verotuksessa. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja joukkoliikenteessä tekevät voivat vähentää kasvomaskikustannuksia 13.8.2020 alkaen. (Lisätietoja asiasta vero.fi -sivustolta)

Keskusjärjestöasiat

Akavan liittokokous

Akavan liittokokous pidettiin 25.8.2020 Sokos hotelli Triplassa Pasilassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin Akavalle puheenjohtaja 4 vuoden toimikaudelle. Puheenjohtaja-ehdokkaiksi olivat ilmoittautuneet Maria Teikari ja Sture Fjäder. Äänestyksen jälkeen Akavan puheenjohtajaksi valittiin Sture Fjäder.

Akava Works -kysely

Akavan tutkimus- ja ajatuspaja – Akava Works järjestää kyselyn, jolla selvitetään keväällä 2020 alkaneen koronaepidemian vaikutuksia työelämään. Linkki kyselyyn lähetetään liiton toimesta Tullivirkamiesliiton jäsenille 31.8. -1.9.2020. Liitto toivoo, että jäsenet vastaisivat kyselyyn.

Liiton lomapaikat Ruka ja Ylläs

Rukan ja Ylläksen lomapaikojen hinnat pysyvät vuonna 2021 samoina kuin tänä vuonna.

https://www.tvml.fi/lomakohteet/ruka

https://www.tvml.fi/lomakohteet/yllas

Rukan huoneistoihin on hankittu kalaverkkoluvat. Verkolla kalastettaessa on huomioitava paikalliset kalastussäädökset.

Liittohallitus teki päätöksen hankkia sekä Rukalle että Ylläkselle blancoja hissilippuja 4 kappaletta kuhunkin huoneistoon. Korteille voi jokainen ladata tarvitsemansa määrän arvoa tai laskuja.

Talvi- ja kevätkauden 2021 sesonkiviikot ilmoitetaan jäsenten haettaviksi ensi viikolla.

 

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta