Ajankohtaista

Liittohallituksen kokouskuulumisia 17.6.2021 – Tiedote 14/2021

Maalittaminen

Kiitos kaikille Akava Worksin maalittamista koskevaan kyselyyn vastanneille. Kyselyn tuloksena oli, että Tullin työntekijöihin ja liiton jäseniin kohdistuu maalittamista. Tullivirkamiesliitto teki kannanoton, joka lähettiin Valtiovarainministeriöön ja työnantajalle. Liitto vaatii kannanotossaan Tullin työntekijöiden maalittamiselle nollatoleranssia ja viranomaisten maalittamisen kriminalisointia. Tullin johdolta on saatu ymmärrystä työntekijöiden maalittamisen kuriin saamiseksi. Syksyllä yhdessä hallinnon kanssa aletaan etsiä keinoja, miten työntekijöitä voitaisiin asiassa tukea ja auttaa. Akavan kautta liitto ajaa viranomaisten maalittamisen kriminalisointia.

Tullin tehtävänimikkeiden muutos

Palkkatyöryhmä kokoontui toukokuussa käsittelemään tehtävänimikkeiden muuttamista sukupuolineutraaleiksi. Kokouksessa päätettiin ja hyväksyttiin työnantajan esityksen mukaisesti, että vuoroesimiehet muutetaan vuoropäälliköiksi vaativuustasoon 12 saakka ja ryhmän esimies muutetaan ryhmänjohtajaksi. Tämän lisäksi muiden esimiehien tehtävänimikkeet muuttuvat esihenkilöiksi. Muutosesitystä oli käsitelty ennen palkkatyöryhmään tuomista osastojen kanssa.

Monipaikkatyöhön liittyvä kysely tulossa

Monipaikkatyöhön liittyvä kysely tulossa jäsenille elo-syyskuussa. Valtiolla on käynnissä merkittäviä hankkeita, jotka vaikuttavat työntekijöihin monella eri tavoin. Etätyötä tullaan tekemään jatkossakin. Suunnitelmissa on mm. virastojen yhteiskäyttöisiä työtiloja, monipaikkatyötä sekä palvelu- ja toimitilaverkkouudistus 2030.

  • Paikkasidonnainen työ on fyysisesti sidottua tiettyyn tilaan työn luonteen, työvälineiden, asiakkaiden, digitoimattoman aineiston tai muun vastaavan syyn perusteella.
  • Monipaikkaista työtä voidaan tehdä tietoverkkojen kautta useissa eri paikoissa, kuten toisella paikkakunnalla sijaitsevassa virastojen yhteiskäyttötilassa tai kotona. Työnantaja voi kuitenkin edellyttää esimerkiksi turvallisuussyistä, että määrätyt työtehtävät on suoritettava työnantajan osoittamissa tiloissa, joita voi kuitenkin olla useilla paikkakunnilla.
  • Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin työnantajan osoittamissa tiloissa tehtävää työtä ja se on yksi tapa tehdä työtä monipaikkaisesti. Työntekijän koti ei kuitenkaan voi olla työnantajan osoittama työpaikka, vaan kotona tehdään etätyötä henkilön omasta halusta työnantajan suostumuksella.

Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus 2030

Jokaisen maakunnan alueella laaditaan alueellinen suunnitelma erityisesti maakunnan liiton, kuntien ja valtion toimijoiden yhteistyönä. Valtion puolelta suunnitelmaan otetaan ne palveluntuottajat, joilla on alueella käyntiasiointipisteitä. Suunnitelmassa tehdään nykytilan kuvaus, jossa tarkastellaan mm. toimipaikat ja aukioloajat, tilamäärät, palvelukuvaukset, asiakaskäyntimäärät ja henkilöstömäärä (v. 2020 ja arvio v. 2030). Tämän jälkeen tehdään alueellinen tavoitetilakuvaus, joka perustuu valtion toimitilastrategian linjauksiin.

Liiton Tallinnan huoneisto

Tallinnan huoneistoon ei oteta vastaan uusia varauksia. Rakennuksessa tullaan tekemään parveke- ja julkisivuremonttia. Liiton hallitus päätti, että nyt samalla tehdään liiton huoneistossa sisäremontti, jonka johdosta Tallinnan huoneisto on poissa käytöstä. Aiemmin tehdyistä varauksista liiton lomapaikkavastaava Leena Lehto on yhteydessä varaajiin. Liiton muut lomapaikat: Ruka/Kuusamo, Ylläs ja Helsingin huoneisto ovat normaalisti jäsenten käytettävissä.

Akava Suomi-areenalla

Tänä vuonna Suomi-areena järjestetään hybriditapahtumana Porissa ja Helsingissä. Akava osallistuu tapahtumaan 15.7.2021 klo 16 Allas Sea Poolilla Helsingissä.

Akava järjestää keskustelutilaisuuden: Millainen on uusi hyvinvointiyhteiskunta? Tilaisuudessa keskustellaan Suomen hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydestä ja tulevaisuudesta. Keskustelijoina Mikko Dufva (Sitra), Karina Jutila (E2 tutkimus), Aki Kangasharju (Etla) ja Annina Vainio (Milleniaanit, uuden vuosituhannen tekijät -teoksen toinen kirjoittaja). Tilaisuuden juontaa MTV:n Eeva Lehtimäki. Tilaisuutta voi seurata myös striimin välityksellä.

Seuraava Tullivirkamiesliiton hallituksen kokous 18.8.2021

Tullivirkamiesliitto toivottaa jäsenistölleen rentouttavaa kesää!

Kuva Ketolan Strutsitilalta Rajamäestä; kuvaaja J. Nieminen

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta