Liity jäseneksi

TULLIVIRKAMIESLIITTO RY Työttömyyskassa Aaria

  Jäsenhakemus

  Henkilötiedot

  Muu, mikä:

  VALTAKIRJA AMMATTIYHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN PERIMISEKSI

  Suostun tällä valtakirjalla siihen, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksu saadaan toistaiseksi pidättää palkastani siten kuin kulloinkin voimassa olevista määräyksistä ja/tai sopimuksista ilmenee ja sen suuruisena kuin valitsemani yhdistys sen palkanmaksajalle ilmoittaa.

  VALTUUTUKSEN PERUUTTAMINEN

  Tämän valtuutuksen voi peruuttaa tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen. Perintä lopetetaan tällöin 30 päivän kuluttua ensiksi alkavan perintäkauden alusta lukien laskettuna peruutusilmoituksen saapumisesta palkanmaksajalle. Valtuutus raukeaa palvelussuhteen päättyessä edellä mainitussa työpaikassa.

  Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta