Ajankohtaista

Maalittaminen, palkitseminen, matkakorvaukset 2022 – Tiedote 27/2021

Tullivirkamiesliitto on 15.4.2021 ilmaissut kantansa, että Tullin henkilöstön maalittamiselle tulee olla nollatoleranssi ja korona-aikana etulinjassa toimiva Tullin henkilöstö, joka työssään altistaa itsensä mahdolliselle koronavirustartunnalle, tulee palkita. Näitä asioita liitto on ottanut esille useamman kerran Tullin laajennetussa johtoryhmässä sekä hallinnon ja Tullin henkilöstöjärjestöjen tapaamisissa.

Maalittaminen

Liitto on kevään, kesän ja syksyn aikana nostanut esille, että maalittamisen kohteeksi joutuneille tulee saada Tullin Intranettiin selkeä ohjeistus työntekijöille ja esimiehille, että miten pitää toimia, jos joutuu maalittamisen kohteeksi. Maalittamisen ohjeistaminen ei valitettavasti näytä olevan tärkeysjärjestyksessä kovin korkealla. Tullin laajennetun johtoryhmän kokouksen 8.11.2021 yhteydessä hallinnon edustaja vihdoin esitti, että ohjeistusta tarkastelemaan perustettaisiin työryhmä, mutta asia ei ole sen jälkeen millään tavalla edennyt. Liitto esitti työryhmän perustamista jo huhtikuussa 2021. Vaikuttaakin siltä, että työantajapuolelta on jääty odottelemaan mahdollisia maalittamisen kriminalisontiin tehtäviä lakeja.

Korona-aikana etulinjassa työskentelevät mm. valvonta- ja rikostorjunnan työntekijät

Tullivirkamiesliitto on huhtikuusta 2021 lähtien useissa eri yhteyksissä nostanut esille, että korona-aikana itsensä riskialttiiksi asettaneet etulinjassa työskennelleet ja työskentelevät työntekijät tulee huomioida ja palkita. Liiton esitys huhtikuussa oli, että esim. vuoden 2021 virkistysrahaa olisi tähän tarkoitukseen käytetty. Työnantajapuolelta ei tällaiselle palkitsemiselle ole löytynyt halukkuutta. Liitolle on loka-marraskuussa vastattu, että jos jotain palkitsemista tulee, niin palkitseminen tulee kohdistumaan koko henkilökunnalle.

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä on 45 euroa (44 euroa v. 2021), osapäivärahan 20 euroa (20 euroa v. 2021) ja ateriakorvauksen 11,25 euroa (11,00 euroa v. 2021).

Verovapaa kilometrikorvaus on 46 senttiä kilometriltä (44 senttiä v. 2021).

Verovapaat matkakorvaukset 2022

 

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com gsm 040 332 6739

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta