Ajankohtaista

Monipaikkaista etätyötä tulee edistää ja kehittää – Tiedote 22/2021

Tullivirkamiesliiton monipaikkatyöhön liittyvä jäsenkysely toteutettiin lokakuussa. Vastauksia tuli yli 200. Vastaajista paikkasidonnaisesti työskenteli 36 % ja monipaikkaisesti 64 %.

Monipaikkatyötä tehtiin pääsääntöisesti etätyönä. Laajan etätyösuosituksen päätyttyä vastaajista 78 % katsoi edelleen tekevänsä yli 50 % työajastaan etätyötä. Etätyösuosituksen päätyttyä monen monipaikkaista etätyötä tekevän jäsenen toive oli, että mahdollisimman vähän olisi määrättyjä läsnäolopäiviä työpaikalla ja etätyön joustavaa jatkumista toivottiin.

Positiivista monipaikkaisessa työssä

Monipaikkaisessa työssä jäsenet kokivat erittäin positiivisina asioina työrauhan (78 %), matkustamisen vähenemisen (74 %), helpomman työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen (74 %) sekä joustavamman työntekemisen ja rytmittämisen (73 %).

Tekstiosiossa nostettiin positiivisina asioina esiin mm.:

 • parempi työteho
 • parempi jaksaminen
 • kustannussäästö työmatkoissa
 • vapaa-ajan lisääntyminen työmatkojen poisjäännin vuoksi
 • ekologisuus
 • sairauslomapäivien väheneminen
 • oman terveydentilan kohentuminen.

Negatiivista monipaikkaisessa työssä

Monipaikkaisen työn negatiivisena puolena jäsenet kokivat työyhteisöllisyyden kärsivän (61 %), ergonomiaongelmat (46 %), tietojärjestelmien verkkoyhteysongelmat tai muut tekniset ongelmat (28 %) ja yksinäisyys (23 %).

Muina negatiivisina asioina tekstiosiossa tuli esiin mm.:

 • pitkien etäkokouksien aikana tauotus unohtuu
 • ei ole asianmukaista työtilaa
 • muiden perheenjäsenten äänet häiritsevät
 • ei kaikkia työvälineitä käytössä (isompi näyttö/tulostin/skanneri)
 • pääsy tarvittaviin ohjelmiin estetty etänä (osa ohjelmista käytössä vain tullin verkossa).

Positiivista paikkasidonnaisessa työssä

Paikkasidonnaisessa työssä jäsenet kokivat positiivisina asioina mm.:

 • selkeän eron työn ja vapaa-ajan jakautumisen kesken
 • työt voi jättää työpaikalle
 • oma työpiste
 • hyvä ergonomia ja valaistus
 • sosiaaliset kontaktit
 • esihenkilön ja työkavereiden tuki
 • rutiinit
 • atk-yhteyksien varmempi toimivuus
 • pääsy Tullin verkossa kaikki tarvittaviin järjestelmiin
 • tietää tarkalleen työajan ja kauan työtä tekee
 • asiakkaiden ja kuljettajien fyysinen tapaaminen
 • tuttu ja turvallinen ympäristö
 • tavarat aina samoilla paikoilla eikä niitä tarvitse kuljettaa jatkuvasti mukana.

Negatiivista paikkasidonnaisessa työssä

Paikkasidonnaisen työn negatiivisena puolena jäsenet kokivat mm.:

 • yksikön linjauksesta johtuen ei ole mahdollista tehdä työtä etätyönä
 • rikostutkinnassa ei ole mahdollisuutta tehdä osaa työstä etätyönä
 • pitkät työmatkat
 • polttoaine- ja pysäköintikulut
 • työtilat rauhattomia ja ahtaita
 • kulkeminen kuormittaa ympäristöä
 • työ ei ole aina tehokasta häiriötekijöistä johtuen
 • vaikea keskittyä avokonttorissa
 • työteho heikompi työpaikalla
 • tartuntatautien ennaltaehkäisyyn ei ole mahdollisuutta
 • tehtävissä resurssivajausta.

Kyselyyn vastanneiden jäsenten selkeä viesti liitolle

Monipaikkaista etätyön tekemistä tulee jatkaa, edistää ja kehittää. Etätyötä tulee jatkossa saada tehdä täysin joustavasti tilanteen ja kokousten mukaan. Etätyön yhteisöllisyyteen ja työergonomiaan tulee etsiä ratkaisuja. Paikkasidonnaista työtä tulee tarkastella avoimin mielin ja mahdollistaa mahdollisuuksien mukaan monipaikkaisen etätyön tekeminen myös paikkasidonnaista työtä tekeville. Nämä em. toimet edistävät työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Työntekijöiden työmatkakulut pienevät. Luonto kiittää työmatkojen ja päästöjen vähentyessä. Työnantaja saa enemmän tuottavuutta, kun työntekijät saavat työlleen työrauhan ja työntekemiseen joustavuutta. Sairauspoissaolopäivät vähenevät.

Paikkasidonnaista työtä tulee myös muuten jatkossa kehittää mm. tarkastella työtiloja ja keskittymiseen liittyviä häiriötekijöitä poistaa. Resurssien riittävyys tulee varmistaa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Liitto sai runsaasti vastauksia monipaikka- ja paikkasidonnaisen työn kehittämiseen liittyen. Kyselyssä saadut vastaukset käydään läpi ja niistä keskustellaan liiton hallituksessa. Vastaukset ohjaavat liiton kannanottoja ja neuvotteluita työnantajan sekä neuvottelujärjestön kanssa.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai 040 332 6739

 

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta