Ajankohtaista

Puheenjohtajan joulutervehdys

Kohti joulua ja ensi vuotta

Valtion työ- ja virkaehtosopimuskausi päättyy 28.2.2022. Valtion osalta neuvottelut käynnistyvät 12.1.2022. Tuolloin neuvotteluosapuolet (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos (VTML)) esittävät toisilleen omat tavoitteensa, jonka jälkeen neuvottelut varsinaisista asiakohdista ja palkankorotuksista käynnistyvät. Jotta saisimme valtion virkamiehille ja työntekijöille hyvän sopimuksen, niin meidän kaikkien on oltava käynnistyvissä neuvotteluissa neuvottelijoidemme tukena kaikin mahdollisin keinoin.

Covid-19 eli koronavirus varjosti jo toista vuotta elämäämme. Etätyön tekeminen jatkui voimakkaana niissä tehtävissä, joissa työnantaja katsoi sitä olevan mahdollista tehdä. Liiton jäsenistölle teettämän kyselyn mukaan tämä on myös kyselyyn vastanneiden jäsenistömme tahtotila: tehdä mahdollisimman vapaasti etätyötä. Liukuma-aikarajojen muutos virastotyöaikaa tekeville antoi lisää joustavuutta työaikaan, mutta toisaalta ylityömääräysten saaminen ja ylitöiden tekeminen on jatkossa vielä entistäkin vaikeampaa laajojen liukuma-aikojen vuoksi.

Tullivirkamiesliitto otti huhtikuussa kantaa, että etulinjassa työskentelevät ja koronavirukselle itsensä alttiiksi laittavat Tullin työntekijät tulisi huomioida ja palkita. Esitimme esim. virkistysrahan kohdentamista tähän palkitsemiseen. Pidimme asiaa esillä lukuisissa kokouksissa, joihin osallistuimme. Vaikka palkitsemista ei tullut esittämässämme muodossa, niin katsomme, että asian esillä pitäminen johti työnantajan koko henkilöstölle antamaan 50 euron joululahjaan, joka lisätään ensi vuonna ePassiin.

Tullissa käynnissä olevaa strategiahanketta voidaan kiittää työntekijöiden laajasta kuulemisesta sekä osallistamisesta. Hankkeessa pitäisi kuitenkin huomioida se, että kaikilla työntekijöillä kuten esim. valvontatehtäviä (jaksotyötä) tekevillä ei kuitenkaan todellisuudessa ole ollut mahdollisuutta työtehtäviensä ja työvälineiden puolesta osallistua hankkeeseen. Heitäkin pitää strategiahankkeessa kuulla.

Nyt on aika alkaa rauhoittua ja hiljentyä joulun odotukseen.

Kiitän kaikkia liiton jäseniä ja aktiivitoimijoita kuluneesta vuodesta sekä toivotan kaikille oikein hyvää joulua ja uutta vuotta 2022!

Jari Nieminen

Puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta