Ajankohtaista

Puheenjohtajan joulutervehdys

Valtion työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä. Neuvoteltavana on vuoden 2023 osalta palkkaratkaisu. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä sopimukseen, niin neuvoteltavaksi tulee myös sopimuksen tekstiosiot. Jotta saisimme valtion virkamiehille ja työntekijöille hyvän sopimuksen, niin meidän kaikkien on oltava neuvotteluissa neuvottelijoidemme tukena kaikin mahdollisin keinoin. Neuvotteluissa osapuolina ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos (VTML).

Aivan kuin koronaviruksessa (Covid-19) ei olisi ollut meille jo tarpeeksi, niin alkuvuodesta tapahtunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekoitti itärajan matkustaja- ja tavaraliikenteen. EU:n asettamat pakotteet työllistivät koko vuoden ja työllistävät jatkossakin henkilöstöä, mutta samanaikaisesti liikennemäärät ovat vähentyneet. Henkilöille, joiden työtehtävät ovat vähentyneet, on siirretty muita tullin tehtäviä ja tarjottu tehtäviä muilta paikkakunnilta. Liikennemääriä tarkastellaan koko ajan ja sillä saattaa olla vaikutuksia toimipaikkojen aukioloaikoihin. Valitettavasti itärajan liikenteen palautumisen ja vilkastumisen osalta ei ole mitään positiivisia merkkejä näkyvissä.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä päätti lokakuussa, että valtion kiinteistöissä toteutetaan laaja energiansäästöohjelma ”Astetta alemmas -kampanja”. Sen lisäksi ministerityöryhmä päätti, että virastot ja laitokset toteuttavat toimitilojen käyttöasteen mittaukset syksyn aikana. Tiedon pohjalta virastot sekä Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt analysoivat tilatarpeen yhdessä ja sopivat huhtikuun loppuun 2023 mennessä, miten tarpeettomista tiloista luovutaan. Tullissa mm. Pasilassa on käyttöastemittauksia tehty ja mittausten perusteella työnantaja on katsonut, että osasta Pasilan toimitiloista voidaan luopua. Pasilaan on perustettu kaksi muutosprojektityöryhmää tarkastelemaan tiloista luopumista ja paikkariippumattomuutta. Liitto näkee, että työstä ja tehtävän luonteesta tai muusta syystä johtuen työntekijällä voi olla joko pysyvästi tai tilapäisesti tarve pysyvään omaan työhuoneeseen tai nimettyyn työpisteeseen. Silloin työntekijälle tulee tällainen pysyvä työhuone tai nimetty työpiste osoittaa.

Toivokaamme, että vuodesta 2023 tulee meille kaikille parempi kuin näistä muutamasta aiemmasta vuodesta. Pidetään näissä maailman myllerryksissä huolta itsestämme, jaksamisesta, rakkaistamme ja läheisistämme.

Kiitän liiton jäseniä ja aktiivitoimijoita kuluneesta vuodesta sekä toivotan kaikille liittomme jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2023!

Jari Nieminen

puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta