Ajankohtaista

Puheenjohtajan joulutervehdys

Vuoden 2025 Valtion työ- ja virkaehtosopimusneuvottelukierrosta (VES) olemme alkaneet valmistella. Nykyinen VES-sopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Mitä ensi vuoden aikana työmarkkinoilla tulee tapahtumaan ja kuinka pahasti tilanne kriisiytyy, jää nähtäväksi. Tuleeko jatkoa 14.12. pidetylle poliittiselle lakolle, joka mm. pysäytti postinjakelun, juna-, metro-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenteen lähes kokonaan. SAK:n ja STTK:n lisäksi Akava on aloittanut valmistautumisen toimiin. Kattojärjestömme Ammattiliitto AVA on ottanut lausunnoillaan kantaa maan hallituksen esittämiin työntekijän asemaan vaikuttaviin ja julkisuudessakin esillä olleisiin esityksiin.

Ensi vuoden toukokuussa Tullissa aloittaa uusi pääjohtaja, virka on tarkoitus täyttää 1.5.2024 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Kenet 12 hakijan joukosta valitaan pääjohtajaksi ja millaista johtamista hän toteuttaa? Sen varmasti kuulemme ja näemme hyvin pian, kun hän aloittaa tehtävässään. Toukokuu on muutoinkin merkittävä ajankohta, koska silloin pidetään Tullivirkamiesliiton liittokokous. Kokouksessa valitaan liiton puheenjohtaja ja liittohallitus kolme vuoden toimikaudelle. Valittavien henkilöiden kausi kestää vuoden 2027 toukokuuhun. Mikäli herää kiinnostus päästä osallistumaan ja vaikuttamaan liittokokouksessa, niin kannattaa aktivoitua ja osallistua oman paikallisyhdistyksen vuosikokoukseen. Siinä kokouksessa valitaan paikallisyhdistyksen liittokokousedustajat.

Vuosi 2023 on ollut varsin erikoinen Venäjän aloittaman ja Suomeen kohdistuneen hybridivaikuttamisen johdosta. Rajanylitystoimipaikkoja on suljettu itärajalla. Täyssulun jälkeen on kokeiltu kahden aseman avaamista liikenteelle. Venäjän toimien edelleen jatkuessa avatut rajanylitystoimipaikat sulkeutuivat uudelleen. Jatkaako Venäjä toimiaan ensi vuonna ja tarkoittaako se meille sitten sitä, että rajanylitystoimipaikkoja jatkossakin avataan ja suljetaan määrätyin välein. Täytyy toivoa, että tilanne vihdoin tammikuussa vakiintuisi, Venäjä lopettaisi kiusantekonsa ja pystyttäisiin palaamaan takaisin toimipaikoille ja normaaliin työvuororytmiin.

Kiitos jäsenistölle, toimipaikkojen päälliköille, hallinnolle ja Tullin johdolle ymmärryksestä ja joustavuudesta tässä poikkeustilanteessa. Ratkaisuja on haettu vaikeassa tilanteessa, jossa Valtioneuvosto päätöksillään on hetkessä muuttanut rajanylitystoimipaikkojen aukioloja. Tullin johto, hallinto ja toimipaikkojen päälliköt ovat pyrkineet ennakoimaan tulevia tilanteita, mutta vasta Valtioneuvoston tekemien päätösten jälkeen he ovat pystyneet ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta kaikilla työntekijöillä olisi työtä, kun omilla toimipaikoilla tehtävät vähenevät. Tilannetta on helpottanut se, että tullilaiset ovat ammattitaitoisia ja halukkaita oppimaan uutta.

Erityisesti iso kiitos itärajalla työskenteleville jäsenille ja työntekijöille, joita on kohdannut nopeat tilanteiden muutokset sekä jatkuva epävarmuus. Nopealla aikataululla komennuksille lähtemiset ja työvuorolistojen muuttumiset ovat varmasti vaikeuttaneet oman elämän suunnittelua.

Toivokaamme, että ensi vuodesta tulee meille kaikille parempi! Tällaisena epävarmuuden aikana on erityisen tärkeää pitää huolta itsestämme ja läheisistämme. Kiitän liiton jäseniä ja aktiivitoimijoita kuluneesta vuodesta sekä toivotan kaikille liittomme jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta 2024.

Jari Nieminen

puheenjohtaja

Tullivirkamiesliitto ry

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta