Tietoa meistä

Tullivirkamiesliitto on Tullissa työskentelevien henkilöiden vahva, puoluepoliittisesti sitoutumaton edunvalvoja. Liitto kuuluu Akavan alaiseen Ammattiliitto AVAan. Akavaan kuuluu noin 613 000 palkansaajaa ja se on suurin valtion henkilöstön etuja ajava keskusjärjestö. Akavan lisäksi liitto pystyy vaikuttamaan AVAn kautta myös Jukossa ja Vakavassa.

Tullivirkamiesliitto tarjoaa jäsenilleen huomattavia etuja muun muassa lomailussa, vakuutuksissa ja pankkiasioissa. Työttömyysturvan takaa Työttömyyskassa Aaria.

Tullivirkamiesliitto osallistuu ja vaikuttaa keskustason neuvottelu- ja sopimustoimintaan sekä virkaehtosopimuksiin. Tullivirkamiesliitto neuvottelee ja allekirjoittaa Tullin hallinto-osaston kanssa tarkentavat virkaehtosopimukset. Liitto edustaa jäseniään Tullin asettamissa toimikunnissa ja työryhmissä, sekä tekee esityksiä jäsenistönsä työhön, palkkaukseen ja työoloihin liittyvissä asioissa. Liitto avustaa jäsenyhdistyksiään näiden edunvalvontatyössä ja toiminnassa.

Liiton ylin päätäntävalta on vuosittain kokoontuvalla liittokokouksella, jossa ovat edustettuina liiton kaikki 10 alayhdistystä. Liiton toimintaa hallinnoi 8-jäseninen liittohallitus, joka kokoontuu kerran kuussa. Jukolaiset luottamusmiehet ovat jäsenten tukena kaikissa palkkaukseen, työoloihin tai muihin työhön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Tarvittaessa Tullivirkamiesliitolla on käytössään lakipalvelut ja keskusjärjestöjen asiamiespalvelut.

ARVOT

  • Olemme poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen ammattiliitto.
  • Noudatamme yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua edunvalvonnassa ja kaikessa toiminnassamme.
  • Olemme luotettava, rehellinen ja yhteistyökykyinen toimija ja kumppani.

STRATEGIA

  • Liiton edunvalvonta on aikaansaavaa ja osaavaa.
  • Jäsenistömme seuraa aktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja tarvittaessa reagoi niihin.
  • Kannustamme jäseniämme osallistumaan paikalliseen yhdistystoimintaan.
  • Olemme taloudellisesti vakavarainen liitto.
  • Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa.

Osoite: Iso Roobertinkatu 9 B 15, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 235, 00101 Helsinki

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta