Ajankohtaista

Tullin työntekijöiden maalittamiselle nollatoleranssi

Akava Worksin 15.-29.3.2021 tekemään kyselytutkimukseen vastasi yli sata Tullivirkamiesliiton jäsentä.

Tehdyssä kyselyssä selvitettiin, että kohdistuuko Tullissa työskenteleviin jäseniimme maalittamista. Maalittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilöä häiritään järjestelmällisesti tai yllytetään muita osallistumaan kyseisen henkilön järjestelmälliseen häirintään. Häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa.

Kyselyyn vastanneista 19 % oli itse joutunut työhön liittyvän maalittamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana. Vastaajien henkilökohtaisesti tuntemista työtovereista tai kollegoista oli vastanneiden mukaan 29 % joutunut työhönsä liittyvän maalittamisen kohteeksi.

Työyhteisön ulkopuolelta tehdyn uhkailun kohteeksi on vastaajista joutunut 13 %. Vastanneista 19 % koki, että työhön liittyvään toimintaan on pyritty vaikuttamaan epäasiallisesti työyhteisön ulkopuolelta.

Vastanneista puolet oli täysin samaa mieltä, että maalittamiseen osallistuminen pitäisi säätää rikoslaissa rangaistavaksi teoksi.

Vastanneista 41 % oli täysin samaa mieltä, että maalittaminen vähenisi, jos sosiaalisen median alustojen vastuuta julkaistavasta sisällöstä lisättäisiin.

Tullivirkamiesliitto edellyttää päättäjiltä ja lainsäätäjältä toimenpiteitä, jotta virkamiehiin kohdistuva maalittaminen saadaan loppumaan. Viranomaisiin, kuten Tullin työntekijöihin kohdistuva maalittaminen tulee kriminalisoida. Maalittamiselle tulee olla nollatoleranssi.
Liitto edellyttää, että myös työnantaja ryhtyy toimiin, jotta maalittamisen kohteeksi joutuneet saavat tarvittavaa tukea.

Nurmijärvellä 15.4.2021

Jari Nieminen
puheenjohtaja
Tullivirkamiesliitto ry

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta