Ajankohtaista

Tullivirkamiesliiton liittokokous Helsingissä 17.5.2022 – Tiedote 16/2022

Tullivirkamiesliiton liittokokous pidettiin Original Sokos Hotel  Triplassa Pasilassa.

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja Jari Nieminen kävi läpi Covid-19-pandemian ja Venäjän Ukrainaan tekemän
hyökkäyksen vaikutusta Suomen talouteen sekä heijastuksia Tullin toimintaan. Puheenjohtajan mukaan odotettavissa on, että jollain aikavälillä Suomen taloudessa alkaa säästötoimet ja ne väistämättä kohdistuvat myös valtion virastoihin. Silloinkin Tullin määrärahat sekä henkilöstöresurssit on turvattava, jotta Tulli pysyy toimintakykyisenä. Tätä viestiä liitto vie mm. poliittisten päätöksentekijöiden, Valtiovarainministeriön ja Akavan suuntaan.

Kutsuvieraana liittokokouksessa oli hallitusneuvos Ismo Mäenpää Valtiovarainministeriöstä (VM). Mäenpää korosti puheenvuorossaan, että Tullilla on merkittävä rooli Venäjän vastaisten pakotteiden valvonnassa. Mäenpää kertoi, että Tullin ja VM:n välillä on käyty tulostavoitekeskustelu, koska toinen koronavuosi vaikutti Tullin suoritemääriin, mutta Tulli ei ole voinut suoritteiden vähenemiseen vaikuttaa, koska syynä olivat pandemia ja Brexit. Nyt on menossa jo kolmas poikkeusvuosi tällä kertaa Ukrainan sodan vuoksi, mutta Tullin tehtävät eivät suinkaan ole vähenemässä. Päinvastoin Tullin tehtäväksi voi tulla uusi hiilirajamekanismi ns. ”hiilitulli”, joka lisää EU:n jäsenmaiden raportointi- ja valvontatyötä. Mäenpää muistutti, että Tulli tekee erilaisia tehtäviä peräti 11 eri ministeriön lukuun ja VM odottaa hyvän yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa. EU:n tulliliittoa ollaan viemässä seuraavalle tasolle, jotta mm. jäsenmaiden tullitoimintaa voidaan paremmin tukea, riskienhallintaa kehittää ja valvontaa tehostaa. Lopuksi Mäenpää kertoi, että Tullin määrärahojen osalta VM kokee olevansa samalla puolella pöytää Tullin kanssa ja parastaikaa Tullin talousarvioesitys on työn alla VM:ssä. Pyrkimyksenä on hyvä lopputulos.

Puheenjohtaja Nieminen antoi selonteon alkuvuoden 2022 toiminnasta. Puheenjohtaja kävi läpi  neuvotellun valtion virka- ja työehtosopimuksen 1.3.2022 – 29.2.2024 keskeisimmät kohdat sekä kertasi itärajan tilannetta. Itärajan tehtäviä on sopeutettava, koska tavara- ja matkustajaliikenne on vähentynyt merkittävästi.

Yleiskorotuksena tulee 2,0 % palkankorotus 1.6.2022 lukien. Vuoden 2023 palkankorotuksista ja niiden muodosta keskustason neuvotteluosapuolet neuvottelevat 21.12.2022 mennessä. Valtion neuvottelupöydässä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jäsenmäärältään suurin neuvotteluosapuoli. Muita neuvotteluosapuolia ovat Valtion työmarkkinalaitos, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Ammattiliitto Pro.

Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Kari Lehtinen, pöytäkirjasihteerinä Leea Hoffman, teknisenä sihteerinä Katja Mikkola, ääntenlaskijoina sekä pöytäkirjan tarkastajina Satu Silvan ja Heli Rauhala.

Yleisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Sirpa Hietaranta ja aloite-, sääntö- ja vaalivaliokunnan puheenjohtajana Jani-Pekka Kanerva. Valiokunnat käsittelivät ja antoivat lausuntonsa tietyistä esityslistan asiakohdista.

Liittokokous käsitteli ja hyväksyi sääntömuutoksen, jolla sääntöihin lisättiin maininta: ”Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”

Vuodeksi 2022 valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Johanna Riikonen ja Eva-Stina Jaatinen sekä varalle Kari Lehtinen ja Lea Kyrönlahti.

Liiton kultaisen ansiomerkin sai Lea Kyrönlahti Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistyksestä. Hopeisen ansiomerkin saivat Jaana Jokela Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksestä, Anne-Maria Puranen ja Henri Puranen Pohjan Tullivirkamiehistä, Esa Rika ja Niina Taimela Itä-Suomen Tullivirkamies-yhdistyksestä sekä Pasi Streng Lahden Seudun Tullivirkamiehistä.

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta