Ajankohtaista

Tullivirkamiesliiton liittokokous Helsingissä 20.-21.9.2021 – Tiedote 18/2021

Puheenjohtaja Jari Nieminen antoi selonteon alkuvuoden 2021 toiminnasta. Puheenjohtaja kävi läpi Valtiovarainministeriön antaman virastoeräneuvotteluja koskevan neuvotteluohjeen ja virastoeräneuvotteluiden neuvottelukulun sekä totesi saadun neuvotteluratkaisun lopputuloksen. Sopijaosapuolien tulee päästä virastoeräneuvotteluissa yksimieliseen ratkaisuun, jotta neuvoteltavana oleva virastoerä voidaan kohdentaa ao. tehtäviin. Mikäli yksimielisyyttä ei synny, niin silloin neuvoteltavana oleva erä jaetaan yleiskorotuksena kaikille. Neuvoteltavana keväällä oli 1,0 % suuruinen virastoerä.

Valtion työ- ja virkaehtosopimus on päättymässä 28.2.2022. Uuteen neuvottelukierrokseen on valmistauduttu ja Tullivirkamiesliitto on toimittanut kattojärjestö Ammattiliitto AVAlle liiton neuvottelutavoitteet, josta ne ovat menneet Jukon valtion neuvottelukunnalle käsiteltäväksi. Varsinaiset sopimusneuvottelut käynnistyvät joulukuun tai tammikuun aikana. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko on valtion neuvottelupöydässä jäsenmäärältään suurin neuvotteluosapuoli. Muita neuvotteluosapuolia ovat Valtion työmarkkinalaitos, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Ammattiliitto Pro. Uskottavaan neuvottelutoimintaan kuuluu myös työtaisteluorganisaation kunnossa pitäminen. Tätä työtä on Jukossa tehty edellisestä neuvottelukierroksesta alkaen. Puheenjohtaja totesikin, että Tullivirkamiesliitto ja Juko ovat tältäkin osin valmiita tulevaan neuvottelukierrokseen. Liitolle merkittävänä asiana puheenjohtaja otti vielä esille Tullivirkamiesliiton Internet sivuston uudistamisen.

Paikan päälle Sokos hotelli Triplaan saapuneet liittokokousedustajat pääsivät ensimmäisen kokouspäivän jälkeen illalla tutustumaan Biitsi Pasilan valkoiseen hiekkaan. Kokousedustajille oli varattu saunat ja mahdollisuus maanalaisessa metrotunnelissa nauttia + 26 asteen lämmöstä, hiekkarannasta, beach volleysta ja muista aktiviteeteista.

Jari Nieminen jatkaa Tullivirkamiesliiton puheenjohtajana

Jari Nieminen valittiin yksimielisesti jatkamaan Tullivirkamiesliiton puheenjohtajana.

Turvaväli huomioitu! Katja Mikkola kukittaa Jari Niemisen

Puheenjohtajan ja liittohallituksen toimikausi on kolmivuotinen. Liittohallitukseen valittiin 8 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Katja Mikkola, Outi Hyytinen, Anita Vilkki, Henri Puranen, Rainer Lindholm, Sanna Ahtiainen, Tiina Kaivolahti ja Pekka Kolehmainen.

Vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi valittiin Eva-Stina Jaatinen ja Johanna Riikonen.

Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Kari Lehtinen, pöytäkirjasihteerinä Leea Hoffman, teknisenä sihteerinä Katja Mikkola, ääntenlaskijoina sekä pöytäkirjan tarkastajina Satu Silvan ja Minnaleena Lehikoinen.

Liittokokouksen jälkeen puheenjohtaja ja liittohallitus pitivät järjestäytymiskokouksen. Kokouksessa liiton varapuheenjohtajaksi valittiin Katja Mikkola. Liiton muihin vastuutehtäviin nimettiin henkilöt ja heitä koskevat tiedot on päivitetty liiton yhteystietoihin.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com gsm 040 332 6739

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta