Ajankohtaista

Työttömyysturvan muutoksia 1.1.2023 – Tiedote 31/2022

Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat – tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain niin, että vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei enää ole oikeutta lisäpäiviin. Tilalle on tulossa uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille

Uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille otetaan käyttöön 1.1.2023, ja sen piiriin kuuluvilla on oikeus:

  • yhden kuukauden palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan,
  • korkeintaan 6 kuukautta kestävään muutosturvakoulutukseen, jonka arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa ja
  • 5 päivää tavallista pidempään työllistymisvapaaseen, jos irtisanomisaika on yli kuukauden pituinen.

Työttömyyskassa neuvoo jäseniään muutosturvarahaan liittyvissä kysymyksissä ja maksaa muutosturvarahan hakemuksesi perusteella. Muutosturvakoulutukseen liittyvissä asioissa saat neuvoja TE-toimistosta. Työllistymisvapaasta ja muista muutosturvaan liittyvistä asioista saat tietoa työnantajaltasi tai ammattiliitostasi.

Kuulut uuden muutosturvamallin piiriin, jos

  • sinut on irtisanottu tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen,
  • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä,
  • olet ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa irtisanomisesta.

Huomaathan, että irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, sinun täytyy ilmoittautua TE-toimistoon jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha vastaa yhden kuukauden palkkaa, ja se määritellään palkoista, jotka sinulle on maksettu irtisanomistasi edeltävän 12 kalenterikuukauden aikana. Määrittelyssä otetaan huomioon vain irtisanovan työnantajan maksama palkka ja muu ansiotulona pidettävä vastike, joka on maksettu päättyvän työsuhteen perusteella. Muutosturvarahan suuruus saadaan jakamalla yhteenlasketut palkat kahdellatoista.

Muutosturvarahan saaminen ei edellytä työttömyyttä. Muutosturvarahaa maksetaan, vaikka työllistyisit välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle. Jos puolestaan työsuhteesi jatkuu samalla työnantajalla irtisanomisaikana tapahtuvien muutosten vuoksi, muutosturvarahaa ei voida maksaa.

Muutosturvarahan maksaminen ei estä ansiopäivärahan maksamista eikä vähennä sen määrää.

Muutosturvarahan hakeminen

Muutosturvarahaa maksavat työttömyyskassat ja Kela. Työttömyyskassojen jäsenet hakevat muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastaan ja muut hakevat sitä Kelasta. Työttömyyskassa maksaa muutosturvarahan niille, jotka ovat olleet kassan jäseniä irtisanomispäivänä, vaikka jäsenyyden kesto ei riittäisikään ansiopäivärahan saamiseen. Etuuden suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako sitä työttömyyskassa vai Kela.

Kun uusi muutosturvamalli on otettu käyttöön 1.1.2023, löydät muutosturvarahan hakemuslomakkeen Työttömyyskassa Aarian verkkosivuilta www.aariakassa.fi kohdasta Lomakkeet. Täytä hakemuslomake ja lähetä se työttömyyskassalle. Voit lähettää hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussamme eAsioinnissa tai postittaa sen liitteineen työttömyyskassalle.

Haethan muutosturvarahaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa työsuhteesi päättymisestä, jotta hakemuksesi ei myöhästy.

Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300–500 päivältä. Lisäpäivillä (ns. työttömyysputki) tarkoitetaan oikeutta ansiopäivärahaan tämän enimmäisajan jälkeen. Lisäpäivien ikäraja on porrastettu syntymävuoden mukaan. Nykyisin ikäraja on 61–62 vuotta syntymävuodesta riippuen.

1.1.2023 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä työttömyyspäivärahan lisäpäivistä luovutaan asteittain. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei enää ole oikeutta lisäpäiviin ja vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä lisäpäivien ikäraja nousee vuodella.

Lakimuutos vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen vuodesta 2025 alkaen, jolloin vuonna 1963 syntyneet saavuttavat lisäpäivien nykyisen 62 vuoden ikärajan. Lisäpäivien maksaminen päättyy kokonaan vuonna 2030.

Syntymävuosi                             Lisäpäivien ikäraja muutoksen jälkeen            Lakimuutoksen vaikutus

1957–1960                                  61 vuotta                                                                   ei muutosta

1961–1962                                  62 vuotta                                                                   ei muutosta

1963                                             63 vuotta                                                                   ikäraja nousee

1964                                             64 vuotta                                                                   ikäraja nousee

1965                                             ei lisäpäiväoikeutta                                                 lisäpäiväoikeus poistuu

Lisätietoja

Työttömyyskassa Aaria

Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

www.aariakassa.fi

asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Puhelinpalvelu numerossa 020 7655 900 (ma klo 9–12, ti 12–14, ke 9–12 ja to 9–12)

Lue lisää Kelan sivuilta

 

 

 

 

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta