Ajankohtaista

Valtiolle hyväksyttiin virka- ja työehtosopimus – Tiedote 5/2023

Valtion virka- ja työehdoista neuvottelivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro ja Valtion työmarkkinalaitos.

Neuvottelujärjestöjen hallinnot ovat tänään 23.2.2023 hyväksyneet sopimuksen. Sopimuskausi on 1.3.2023 – 28.2.2025.

Huhtikuussa 2023 maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 % kuukausipalkasta, mutta kuitenkin vähintään 500 euroa. Tullissa maksupäivä on 28.4.2023.

Palkkoja korotetaan 3,5 % yleiskorotuksella 1.5.2023 lukien.

Palkkoja korotetaan 1.3.2024 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2 % ja lisäksi virastossa neuvoteltavana on 0,5 % virastoerä.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on yhteensä 6 % ja kertaerän kustannusvaikutus 1 % työvoimakustannuksista.

Sopimuksessa on lisäksi mm. seuraavia tekstimuutoksia:

  • Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa 32 arkipäivää.
  • Tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousee nykyisestä 10 ikävuodesta 12 ikävuoteen.
  • Henkilöstön edustajien palkkiot nousevat 6 %, minimipalkkio on 100 euroa.
  • Vuosiloman vaihtaminen rahaksi maksimissaan 5 päivää jatkuu.

Ammattiliitto AVAn vuosikokous

Tullivirkamiesliiton kattojärjestö Ammattiliitto AVAn vuosikokous pidettiin 23.2.2023. Kokouksessa valittiin AVAlle puheenjohtaja ja hallitus vuoden toimikaudeksi.

Puheenjohtajaksi valittiin Jari Nieminen. Hallituksen jäseniksi valittiin Tuija Mäkelä, Patrik Aarnio, Mari Neuvonen ja Katja Mikkola.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen, jariolavi.nieminen@gmail.com tai 040 332 6739

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta