Ajankohtaista

Valtion uusi virka- ja työehtosopimus – Tiedote 17/2020

Uuden virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022.

Palkankorotukset sopimuskaudella

  • 1.8.2020 yleiskorotus 1,1 %
  • 1.5.2021 virastoerä 1,0 %
  • 1.6.2021 yleiskorotus 0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa.

Jos neuvoteltavasta virastoerästä ei synny neuvottelutulosta, raha (1,0 %) jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Kiky

Palkaton työajanpidennys (Kiky) päättyy 1.10.2020 alkaen. Sen tilalle tulee varauma palkallisista lisätyömalleista, jotka astuvat voimaan 1. tammikuuta 2021. Työnantajalla on halutessaan mahdollisuus käyttää näitä sovittuja palkallisia varaumia vuoden 2021 alusta lukien. Työnantajan ei kuitenkaan ole pakko niitä käyttää.

Kiky:n purku virasto- ja viikkotyössä (palkallinen lisätyömalli)

1.1.2021 lukien työnantajalla on oikeus teettää virastotyössä työtä enintään kolme viikkoa 42 tuntia 30 minuuttia, eli 8 tuntia 30 minuuttia päivässä maksamalla työajan suhteessa korotettua palkkaa. (1.10.2020 jälkeen normaalipäivän virastotyöajan pituus on 7 tuntia 15 minuuttia ja jos työnantaja käyttää tuota palkallista pidennystä (1.1.2021 jälkeen)1 tunti 15 minuuttia päivässä lisää = yhteensä 8 tuntia ja 30 minuuttia päivässä => viikossa yh-teensä 42 tuntia 30 minuuttia)

Kikyn purku jaksotyössä (palkallinen lisätyömalli)

Paikallisen sopijapuolen kanssa keskusteltuaan työnantaja voi valita 2 eri vaihtoehdosta jommankumman viraston käyttöön sopivan lisätyömallin:

  1. Työaikapankki, johon voi teettää työtä 14 tuntia/vuosi. Pankkiin teetetty työaika on annettava 12 kuukauden seurantajakson aikana vastaavana vapaana tai korvattava rahana.
  2. Työnantajalla on oikeus teettää työtä enintään kolmena kolmen viikon jaksona 120 tuntia ja 15 minuuttia yksinkertaisella tuntipalkalla. Jaksoja ei saa sijoittaa arkipyhäviikolle. Ilmoitus pidennetyistä jaksoista on annettava kolme viikkoa ennen kyseistä jaksoa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot

Päätoimisten ja sivutoimisten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkio nousee 1.8.2020 alkaen 3,07 %.

Matka-aikana tehty työ

Matka-aika ei pääsääntöisesti ole työaikaa. Kuitenkin matkan aikana tehty työ luetaan työajaksi, jos työ tehdään työmääräyksellä.

Matka-aikaa arvioidaan uuden työaikalain ajan mukaisesti eli onko matka-aika työhön käytettyä aikaa tai onko virkamies ollut velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Näin ollen työajaksi luetaan myös aika, joka kuluu työnteon aloittamisen valmisteluun ja lopettamiseen sekä työ-välineiden noutamiseen työnantajan määräämästä paikasta ja niiden palauttamiseen sinne. Myös kul-kemiseen tai kuljetukseen työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaamiseen kulunut aika luetaan työajaksi.

Viikonloppuna tehtävä ylityö

Jos virastotyössä työnantaja määrää viikonlopputöihin, voidaan kyseisen viikon aikana liukumalla teh-dyt työtunnit ottaa mukaan viikoittaista lisä- ja ylityökorvausta laskettaessa sellaisen työpäivän osalta, jonka säännöllinen työaika ei muutoin täyttyisi. Työtunnit otetaan huomioon säännöllisen työajan täyt-tymiseen saakka. Muutos tulee voimaan 1.4.2020.

Sopimuksessa sovitut työryhmät

  • Työhyvinvoinnin edistäminen
  • Matkatyöryhmä
  • Tilastotyöryhmä
  • Työaikatyöryhmä
  • Valtion palkkausjärjestelmien kehittämisryhmä.

Hyvää pääsiäistä!

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta