Ajankohtaista

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut – Tiedote 26/2021

Mistä neuvotellaan?

  • Palkansaajien järjestöt ja valtion työmarkkinalaitos neuvottelevat virka- ja työehtoehtosopimuksiin (VES) useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.
  • Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
  • Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista. Palkankorotuksiin vaikuttaa laadullisten tavoitteiden kustannusvaikutukset ja sopimuskauden pituus.

Milloin neuvotellaan?

Valtion virka- ja työehdoista neuvottelut käynnistyvät tammikuussa 2022. Voimassa oleva työehtosopimus päättyy 28. helmikuuta 2022. Neuvottelut aloitetaan aina hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä.

Ketkä neuvottelevat?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos (VTML).

Mistä saat tietoa neuvottelujen etenemisestä?

Tullivirkamiesliiton jäsentiedotteet, www.tvml.fi, JUKO-neuvottelukooste, www.juko.fi, JUKO-Facebook ja Twitter @JUKOry.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com gsm 040 332 6739

 

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta