Ajankohtaista

Virka- ja työehtosopimusneuvottelut – Tiedote 4/2019

Sopimusneuvottelut jatkuivat tiistaina 25.2.2020. Tapaamisessa pääsopijajärjestöt (JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Pro) ja työnantaja (Valtion työmarkkinalaitos) keskustelivat tulevan sopimuskauden työryhmistä sekä työura ja työhyvinvointikysymyksistä.

Pääsopijajärjestöt esittivät yhdessä tulevalle sopimuskaudelle meneillään olevien matka-, työaika- ja tilastoryhmien jatkamista sekä täysin uusien työryhmien perustamista koskien työhyvinvointia ja tasa-arvoa.

JUKOn neuvottelijat nostivat esille neuvotteluissa, että työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää valtiolla entistä enemmän huomiota. Perustettavaksi esitetyissä työhyvinvointi- ja tasa-arvotyöryhmässä on mahdollista viedä eteenpäin tärkeitä työelämän laatua parantavia asioita. On tärkeää edistää työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Tästä yhtenä esimerkkinä on omien ikääntyvien vanhempien hoitotilanteet.

Työnantajalla ja pääsopijajärjestöillä oli eriävät näkemykset työura- ja työhyvinvointikysymysten käsittelystä.

Kaikkia työntekijäpuolen sopimustavoitteita ei ole vielä neuvotteluissa käyty läpi. Työnantaja suhtautui varauksellisesti työntekijäpuolen esittämiin tekstimuutoksiin.

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut jatkuvat torstaina 5. maaliskuuta.

JUKOn valtiosektorilla neuvottelevat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL).

Työryhmät sopimuskaudella 1.2.2018 – 31.3.2020

Matkatyöryhmä

Matkatyöryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana valmistella ja neuvotella vuosittaiset matkakustannusten korvausten tarkistukset. Tämän lisäksi työryhmä tekee korjausehdotukset valtion matkustussääntöön siten, että se vastaa nykyaikaista joustavaa toimintaa. Keskeisenä tarkoituksena on nykyistä vähemmän aikaa vievä prosessi matkustustavan valinnassa ja silti kustannustehokas toiminta moniverkostoituneessa virastokentässä.

Työaikatyöryhmä

Työaikatyöryhmä jatkaa työtään tehtävänään käsitellä työaikoihin liittyviä asioita. Työryhmän tehtävänä on 1.5.2018 mennessä selvittää, millä edellytyksillä ja millä menettelyllä työnantajalla on oikeus sijoittaa työaikaa viraston aukioloajasta poikkeavasti sekä siten, että järjestelyissä voitaisiin ottaa huomioon henkilöstön tarpeet ja toiveet sekä vapaaehtoisuus. Työryhmän erityisenä tehtävänä sopimuskaudella on selvittää lepoaikojen toteutumista virastoissa, muun muassa virkamatkoilla vapaa-aikana tapahtuvaan matkustamiseen liittyen. Selvityksen perusteella työryhmässä valmistellaan tarvittaessa lisäohjeita henkilöstön työssäjaksamisen ja työvuoroista palautumisen edistämiseksi. Työryhmä käsittelee myös muita sopimuskaudella esille tulevia työaika-asioita.

Tilastotyöryhmä

Tilastoryhmä jatkaa toimintaansa seuraamalla pysyvän vuosittaisen toimeksiantonsa mukaisesti työmarkkinoiden ansio-, tulo- ja kustannuskehitystä sekä valtion palkansaajien ostovoimaa ja ansiotasoa ja sen kehitystä mukaan lukien palkkaliukuma. Lisäksi työryhmä seuraa, kuinka luottamusmiessopimuksen 12 §:n mukainen tietojen luovutus virastoissa toteutuu ja tarvittaessa ohjeistaa ja tarjoaa yhteistä koulutusta tilastoyhteistyön kehittämiseksi. Työryhmä tarkastelee valtiovarainministeriön neuvotteluviranomaisen/viraston tilastoyhteistyötä koskevan määräyksen päivittämistarvetta ja tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Yhdistysten vuosikokoukset

Vaasassa pidettiin 20.2.2020 Pohjanmaan Tullivirkamiesyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tiina Kaivolahti. Liiton puheenjohtaja vieraili saman päivän aikana Vaasan tullin toimitiloissa ja tapasi jäsenistöä.

Sisä-Suomen Tullivirkamiesyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 21.2.2020 Tampereella. Tilaisuudessa oli paikalla yhdistyksen jäseniä 17 ja lisäksi paikalla oli 2 kutsuvierasta. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Tommi Kääriäinen.  Liiton puheenjohtaja tapasi Tampereen tullissa jäsenistöä ja valvontajohtaja Hannu Sinkkosen. Sinkkosen kanssa puheenjohtaja kävi keskustelua mm. rikostorjunnan työtiloista.

Kokouksissa kiinnostusta herätti mm. meneillään oleva neuvottelukierros ja siihen liittyvät kysymykset.

Kuva Vaasan vuosikokouspaikasta ravintola HEJM Kuvaaja: Jari Nieminen

Tulevat vuosikokoukset

Liiton puheenjohtaja Nieminen osallistuu seuraavaksi 29.2.2020 Pohjan Tullivirkamiehien (Oulu) ja 3.3.2020 TVML Eläkeläisten (Helsinki) vuosikokouksiin.

Tiedustelut:

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta