Ajankohtaista

Liittohallituksen kokous 22.10.2020 – Tiedote 28/2020

Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaiset virastoeräneuvottelut alkavat

Valtion virka- ja työehtosopimuksen (VES) sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022. Toinen yleiskorotus, 0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa, maksetaan 1.6.2021. Paikallisesti neuvoteltava virastoerä 1,00 % toteutetaan 1.5.2021 lukien. Virastoeräneuvottelut on käytävä 15.3.2021 mennessä. Jos virastoeräneuvotteluissa ei synny neuvottelutulosta, niin silloin korotus toteutetaan prosentuaalisena korotuksena.

Virastoerä on suunnattava siten, että palkkauksella edistetään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta, parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi sekä parannetaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa. Erää ei tulisi ilman perusteltua syytä osittainkaan toteuttaa yleiskorotuksena tai muuna kaikille tulevana korotuksena. Palkkausjärjestelmän yleinen kannustavuus tulee ratkaisulla säilyttää.

Liiton hallitus keskusteli alustavasti kohteista, joihin virastoerää kohdennettaisiin. Tullin hallinnon ja henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvottelut käynnistyvät 4.11. pidettävällä kokouksella. Sovittuna on neuvotteluja varten myös 12.11. ja 26.11.

Pohjoismaisten tullijärjestöjen yhteistyöelin

Pohjoismaisten tullijärjestöjen yhteistyöelin (NTO) on pitänyt etäkokouksia Teams-sovelluksella keväästä lähtien. Kokouksissa on keskusteltu eri pohjoismaiden asioista, koronatilanteesta, maakohtaisista rajoituksista, pohjoismaisten tullien tekemistä toimenpiteistä koronakriisin keskellä. Keskusteluissa on ollut esillä myös työturvallisuuteen liittyviä asioita mm. suojavälineet ja muita henkilöstön koronalta suojautumiseen liittyviä asioita. Seuraava NTO:n kokous pidetään 28.10. Kokoukseen osallistuu liiton kansainvälisten asioiden hoitaja Rainer Lindholm.

Akavan syysliittokokous

Akavan syysliittokokous pidetään 24.11.2020. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. vuoden 2021 toiminnan päälinjat sekä talousarvio (2021) ja päätetään Akavan strategia vuosiksi 2021-2024.

Yhdistysten vuosikokoukset 2021

Pohjan Tullivirkamiehet vuosikokous 20.2.2021.

Tiedustelut

Puheenjohtaja Jari Nieminen jariolavi.nieminen@gmail.com tai gsm 040 332 6739

Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta